Kế toán quản trị trong doanh nghiệp
Trang chủ » Truyền thông

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Nếu như ở một số quốc gia như Canada, Mỹ, kế toán quản trị đã trở thành một nghề với những tiêu chuẩn nghề nghiệp xác định (CMA), thì ở Việt Nam, thuật ngữ “Kế toán quản trị” mới chỉ được ghi nhận chính thức trong Luật Kế toán ban hành vào ngày 17/06/2003. Theo đó, kế toán quản trị được hiểu là “việc thu thập, xử lý và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế toán”.

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp

Kế toán quản trị còn được hiểu khía cạnh khác là việc thu thập, xử lý thông tin về các nguồn lực hiện có của doanh nghiệp nhằm cung cấp cơ sở cần thiết để nhà quản trị đưa ra các quyết định điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong tương lai.

Sự khác biệt giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

Cả hai hệ thống kế toán đều có chức năng cung cấp thông tin cho nhà quản trị nhằm mục đích điều hành doanh nghiệp. Tuy nhiên, kế toán quản trị có một số khác biệt so với kế toán tài chính thông thường.

 • Kế toán quản trị không bắt buộc phải thực hiện trong doanh nghiệp. Tuỳ theo nhu cầu thực tế, doanh nghiệp có thể duy trì hoặc không duy trì hệ thống báo cáo này. Kế toán quản trị hiện chỉ sử dụng trong các tập đoàn và các công ty có qui mô vừa trở lên.
 • Mục tiêu của báo cáo nhằm cung cấp thêm các thông tin chi tiết về một hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.
 • Báo cáo của kế toán quản trị chỉ sử dụng trong phạm vi doanh nghiệp, không công bố ra ngoài.
 • Kỳ lập báo cáo kế toán quản trị có thể không cố định.

Kế toán quản trị trong doanh nghiệp Việt Nam

Tại nhiều quốc gia, áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp không hề mới, nhưng tại Việt Nam, kế toán quản trị chỉ thực sự được tìm hiểu vào đầu những năm 90 và được nghiên cứu có hệ thống từ năm 1999. Khảo sát tại các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh cho thấy, đến nay kế toán quản trị chỉ tồn tại dưới hai mô hình.

Với những doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh có hệ thống quản lý chủ yếu dựa trên nền tảng chuyên môn hoá từng bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh, từng hoạt động quản lý, thì nội dung kế toán quản trị được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế tài chính theo từng bộ phận chuyên môn hoá để phục vụ cho việc hoạch định, tổ chức thực hiện, kiểm tra và ra quyết định của nhà quản lý ở từng cấp quản trị.

Nội dung mô hình kế toán quản trị này thường gồm những lý luận và nghiệp vụ kỹ thuật cơ bản sau:

 • Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng phạm vi chuyên môn, hoặ cấp bậc quản trị.
 • Xác định, kiểm soát, đánh giá giá thành sản phẩm, chủ yếu là giá thành trong từng quá trình sản xuất.
 • Dự toán ngân sách hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm theo từng bộ phận và đánh giá trách nhiệm quản lý ở từng cấp bậc quản trị.
 • Thu thập, phân tích dữ liệu, từ đó thiết lập thông tin thích hợp, phục vụ cho việc xây dựng giá bán, phương án kinh doanh ngắn hạn và dài hạn theo từng bộ phận, cấp bậc quản trị.
 • Phân tích, dự báo chỉ số tài chính ở từng bộ phận hoạt động.

Với những doanh nghiệp có hệ thống quản lý chủ yếu dự trên nền tảng từng quá trình hoạt động (được hiểu là bao gồm tất cả các công đoạn, bộ phận như nghiên cứu và phát triển sản phẩm, sản xuất, dịch vụ, thiết kế, tiến trình sản xuất, sản phẩm, marketing, phân phối, dịch vụ sau phân phối hoặc bao gồm một nhóm công đoạn, bộ phận gắn kết nhau trong quá trình sản xuất, kinh doanh), thì nội dung kế toán quản trị được xây dựng theo hướng cung cấp thông tin định lượng về tình hình kinh tế tài chính theo từng quá trình hoạt động để phục vụ cho việc hoạch định, tổ chức, phối hợp thực hiên, đánh giá hiệu quả của từng nhóm thực hiện quá trình hoạt động (những người có chuyên môn khác nhau cùng thực hiện một quá trình kinh doanh). Cụ thể là:

 • Phân loại, kiểm soát, đánh giá chi phí theo từng quá trình hoạt động.
 • Dự toán ngân sách của từng quá trình hoạt động và đánh giá hiệu quả của từng nhóm thực hiện quá trình.
 • Thu thập, phân tích dữ liệu để xây dựng thông tin thích hợp, phục vụ cho việc lựa chọn từng quá trình hoạt động và phối hợp thực hiện của nhóm thực hiện quá trình.
 • Phân tích, dự báo các chỉ số tài chính của thưo từng quá trình hoạt động.

Những giải pháp thực thi kế toán quản trị có hiệu quả

Kế toán quản trị được hình thành song song với kế toán tài chính nhằm cung cấp thông tin một cách đầy đủ cho nhà quản lý. Để sử dụng hiệu quả công cụ này, doanh nghiệp cần chú ý một số vấn đề sau:

 • Hệ thống kế toán quản trị không có một quy chuẩn pháp lý chung nào về hình thức lẫn nội dung báo cáo. Do đó, doanh nghiệp phải tự xây dựng một hệ thống chỉ tiêu kế toán quản trị cụ thể theo mục tiêu quản trị đặt ra. Các chỉ tiêu này phải đảm bảo so sánh được giữa các thời kỳ để đưa ra được các đánh giá chính xác về thực tế tình hình hoạt động của doanh nghiệp. Trong quá trình hội nhập, doanh nghiệp có thể tham khảo các mô hình báo cáo, hệ thống chỉ tiêu của các tập đoàn kinh tế trên thế giới để áp dụng phù hợp với thực tế của mình.
 • Doanh nghiệp cần xây dựng qui trình sản xuất thống nhất, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng sản phẩm, dịch vụ. Điều này không những giúp doanh nghiệp chuẩn hoá hoạt động mà còn là cơ sở để cung cấp nguồn số liệu chính xác cho kế toán quản trị trong quá trình lập báo cáo. Chính sự thống nhất về bản chất số liệu sẽ giúp việc so sánh các chỉ tiêu hiệu quả hơn.
 • Cần xây dựng một đội ngũ nhân sự làm công tác kế toán không những có chuyên môn nghiệp vụ mà còn có sự hiểu biết về hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, từ đó mới có thể đưa ra các phân tích, đánh giá chính xác trên cơ sở số liệu thu thập được.
 • Báo cáo của kế toán quản trị đựoc sử dụng kết hợp với các báo cáo khác của doanh nghiệp như báo cáo về thị trường, đối thủ cạnh tranh, công nghệ sản xuất... để có cái nhìn toàn diện hơn về các yếu tố đang tác động đến hoạt động của doanh nghiệp.
 • ứng dụng công nghệ thông tin vào việc xử lý số liệu. Hiện nhiều doanh nghiệp vẫn chưa sử dụng một hệ thống phần mềm quản trị thống nhất, mà chỉ mới áp dụng phần mềm kế toán, nên việc lấy số liệu chỉ dừng ở việc tận dụng nguồn thông tin từ kế toán tài chính, trong khi chưa có sự liên kết giữa các bộ phận khác nhau. Đây là một nguyên nhân khiến quá trình lấy số liệu bị sai sót và không kịp thời.

Quantritructuyen.net – Theo tapchiketoan.com

Tags: Cau hoi tinh huong thi ke toan truong hoc doanh nghiệp l% Những tồn tại của doanh nghiệp Co hoi va diem yeu ben trong doanh nghiep anh huon den thuong hieu Phong cách đàm phán của các doanh nghiệp nhật bản Su tac dong cua moi truong ben ngoai den quan tri chien luoc Canh tranh thuong hieu cua doanh nghiep nho Để trở thành nhà quản trị hệ thống tmdt ta cần chuẩn bị những kiến thức gì? Tinh cap thiet cua viec nghien cuu nhung rui ro cua doanh nghiep Nha quan tri can co nhung nang luc gi Rui ro trong quan tri tai chinh doanh nghiep Tầm nhìn trong doanh nghiệp Nghien cuu chat luong mo hinh quan tri rui ro Chiến lược doanh nghiệp đi sau để trở thành nhà quản trị hệ thống thương mại điện tử cần chuẩn bị những kiến thức gì? Ví dụ minh hoạ về dòng tiền vào của doanh nghiệp lớn hơn doanh thu Quan he cua quan tri voi gia dinh Kien thuc de tro thanh nha quan tri he thong thuong mai dien tu Von duoc su dung va quan ly nhu the nao trong noi dung cua tai chinh doanh nghiep Quan tri trong gia dinh la gi Những biện pháp nhằm tiết kiệm chi phí tăng lợi nhuận trong doanh nghiệp Lam the nao de tro thanh nha quan tri tot Long tot cua doanh nghiep doi voi khách hang Tạo link chát cho nguoi quản trị blog Quản trị chiến lược sản phẩm Tai chinh doanh nghiep-phai tra nguoi ban Loi ich su dụng don bay tai chinh hieu qua doanh nghiep Chi tieu danh gia gia tri thuong hieu cua doanh nghiep Khai niem quản trị kinh doanh xây dựng Gia tri doanh nghiep va khach hang Nha quan tri quyet đoan Triet li kinh doanh cua doanh nghiep doanh nghiỆp thƯỜng Áp dỤng phƯƠng phÁp phỎng vẤn nÀo? 02- trong trường hợp doanh nghiệp không có sử dụng đòn bẩy hoạt động thì có xuất hiện rũi ro kinh doanh trong các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp hay không? Muc dich va y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Các tình huống phỏng vấn ở bộ phận kế toán bán hàng Hạn chế về tầm nhìn của những nhà quản trị trẻ ở việt nam Doanh nghiệp vay vốn cần điều kiện ký quỹ gì Hạn chế của doanh nghiệp xây dựng Năng lực quản trị Rui ro tai chinh thuong gap cac doanh nghiep phong hon chong Giai quet tinh huong trong quan tri thuong hieu Cách thức phân quyền trong doanh nghiệp Nha quan tri lam gi de thu hut khach hang Rủi ro đối với doanh nghiệp bất động sản luận văn đòn bẩy giá tri doanh nghiep đề tài tốt nghiệp quản trị vốn lưu động trong doanh nghiệp Bi quyet de tro thanh nha quan tri thanh cong Nhung bi quyet de tro thanh nha quan tri thanh cong Khai niem thuong hieu trong doanh nghiep Khi đàm phám ký kết hợp đồng quốc tế các doanh nghiệp việt nam thường gặp những thuận lợi nào Vai tro va muc tieu cua quan tri Nhiem vu cua quan tri nhan luc Phan tich 5 luc luong canh tranh trong ngay anh huong den 1 doanh nghiep cu the Văn hóa doanh nghiệp cộng lực trong công ty kiến trúc Thuc trang cua cac doanh nghiep san xuat cocacola o viet nam He thong quan ly thong tin trong doanh nghiep nhu the nao la hieu qua Tao dung thuong hieu doanh nghiep can co nhung bien phap nao Nang cao gia tri doanh nghiep bang thuong hieu Cac mo hinh quan tri thuong hieu Sư biến động thị trường doanh nghiệp Giá trị doanh nghiệp trách nhiệm của phòng kế toán trong công ty Mo hinh chia khoa quan tri thuong hieu tai cac doanh nghiep Tại sao phải quản trị thời gian Ý nghĨa phÂn tÍch tinh hÌnh tÀi chÍnh cỦa doanh nghiỆp Phan tich y nghia cac thong so tai chinh quan tri Y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Nguyen tac phan quyen va nghe thuat phan quyen trong trong quan tri Slogan cua hoi doanh nghiep nho va vua Quan ly nhan luc trong doanh nghiep viet nam Cách tăng số lượng khách hàng cho doanh nghiệp He thong quan ly an toan sms ve quan tri rui ro Doanh nghiep vang, doanh nghiep manh, thuong hieu Lấy 1 ví dụ tình huống có tính nghệ thuật quản trị Một khi đã xây dựng lời hứa thương hiệu, điều các doanh nghiệp cần tiến hành tiếp Doanh nghiệp hay gặp những loại rủi ro Thuc trang giai phap quan ly tai chinh doanh nghiep Cac chinh sach tai chinh trong quan tri doanh nghiep Van hoa doanh nghiep mexico Phương pháp xây dựng tầm nhìn doanh nghiệp xây dựng slogan doanh nghiệp lớn Tác dụng của phân quyền trong quản trị Vì sao khi xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp phải phân tích các đối thủ cạnh tranh Ap dung ke toan quan tri trong doanh nghiep thuy san Tinh hinh canh tranh hoan hao giua cac doanh nghiep bot giat Quản trị doanh nghiệp tại công ty máy tính apple Vi sao doanh nghiep phai phan tich doi thu canh tranh khi xay dung chien luoc marketing Một số tình huống và cách giải quyết môn phát triển kỹ năng quản trị Ví dụ xây dựng doanh nghiep su dung swot Lễ công bố các giải thuong của các doanh nghiệp năm 2009-2010 Anh chị hãy bình luận về một triết lý kinh doanh của một doanh nghiệp lớn nào đó mà anh chị biết Tai chinh doanh nghiep tao lap cac don bay tai chinh de kich thich dieu tiet kinh te Quan tri chien luoc trong cac doanh nghiep hien nay quan tri trong gia dinh Phuong phap phan tich tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep Những sai lầm chết người của các doanh nghiệp nhỏ Mau sac cua 3 lien trong ke toan doanh nghiep Quản trị quá trình đàm phán ký kết hợp đồng trong thương mại quốc tế Vai trò của thương hiệu đối với doanh nghiệp phương pháp, mô hình, công cụ sử dụng trong công tác kế toán quản trị chi phí công thức tính doanh thu cua ke toan quản trị = nhung tinh huong thuong gap trong ke toan "công cụ sử dụng trong công tác kế toán quản trị chi phí" vai tro cua cong tac to chuc ke toan quan tri chi phi trong doanh nghiep điều kiện ứng dụng kế toán quản trị ở 1 doanh nghiệp dieu kien de ung dung ke toan quan tri o mot doanh nghiep dieu kien de ung dung ke toan quan tri o mot doanh nghiep dieu kien de ung dung ke toan quan tri o mot doanh nghiep cong thuc tinh doanh so hoa von cua mon ke toan quan tri nhà quản trị tai chính dược hiẻu nhu the nao phương pháp mô hình và công cụ được sử dụng trong công tác kế toán quản trị chi phí hiện nay trong cac doanh nghiẹp dieu kien de ung dung ke toan quan tri o 1 doanh nghiep ke toan quan tri song hanh các báo cáo quản trị cần thiết đối với doanh nghiệp nhung hieu biet ve ke toan quan tri tai sao ke toan quan tri ap dung noi bo ưu điểm của mô hình kế toán quản trị áp dụng Với những doanh nghiệp sản xuất kinh doanh có hệ thống quản lý dựa chủ yếu trên nền tảng chuyên môn hoá sâu theo từng bộ phận hoạt động sản xuất kinh doanh, từng hoạt động quản lý doanh nghiep nho va vua thi ap dung mo hinh to chuc ke toan quan tri nao "vi sao doanh nghiep viet nam su dung mo hinh ket hop trong ke toan quan tri" viet nam ap dung mo hinh ke toan quan tri nao viet nam ap dung mo hinh ke toan quan tri nao lấy ví dụ trong kế tóan quản trị ke toan quan tri trong 1 cong ty cu the phan tich vai tro cua ke toan quan tri Mô hình kế toán quản trị tại doanh nghiệp chuc nang cua don bay hoat dong trong doanh nghiep nhà quản trị- đòn bẩy hoạt động ke toan quan tri chi phi trong doang nghiep thuy san "ke toan quan tri" cho doanh nghiep "thuong mai" ví dụ về mô hình kế toán quản trị ở việt nam vi du ve don bay kinh doanh trong ke toan quan tri phong cach quan tri thuong gap Tai sao cac doanh nghiep phai xu ly thong tin? đòn bẩy hoạt động(kế toán quản trị) chuc nang vai tro cua ke toan trong quan tri doanh nghiep ke toan quan tri don bay hoat dong ví dụ về muc tieu ke toan quản trị kế toán quản trị chi phí kế toán quản trị chi phí vì sao doanh nghiệp sản xuất cần lên báo cáo kế toán quản tri mot so muc tieu ke toan quan tri thuong gap o cac to chuc doanh nghiep mot so muc tieu ke toan quan tri thuong gap o cac to chuc doanh nghiep muc tieu thuong gap o cac to chuc ve ke toan quan tri Cac muc tieu co ban thuong gap cua ke toan quan tri o mot so doanh nghiep muc tieu thuong gap cua cac to chuc doanh nghiep trong ke toan quan tri muc tieu cua ke toan quan tri o cac doanh nghiep ví dụ kế toán quản trị trong doanh nghiệp mô hình kế toán quản trị tại doanh nghiệp mô hình tổ chức kế toán quản trị Mot so muc tieu thuong gap o cac to chuc Doanh Nghiep báo cáo kế toán quản trị trong doanh nghiệp ung dung cua ke toan quan tri trong doanh nghiep tình huống phỏng vấn kế toán giá thành kế toán quản trị trong doanh nghiệp ke toanquan tri trong doanh nghiep viet nam ung dung ke toan quan tri trong doanh nghiep mot so doanh nghiep ung dung ke toan quan tri mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep vai tro ke toan quan tri trong dn mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep neu mo hinh to chuc ke toan quan trong doanh nghiep kế tóan quản trị kế toán quản trị tại doanh nghiệp mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep vai tro cua ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong cac doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong cac doanh nhiep mô hình tổ chức ke toan quan tri trong cac doanh nghiep mo hinh ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep " ke toan quan tri o viet nam" ke toan quan tri trong doanh nghiep dich vu ví dụ về công ty áp dụng kế toán quản trị để ra quyết định kinh doanh noi dung quan tri chi phi trong doanh nghiep thuong mai vi du ung dung cua ke toan quan tri trong doanh nghiep ke toan quan tri trong doanhnghiep ke toan quan tri trong doanhnghiep ung dung ke toan quan tri vao doanh nghiep o viet nam vai tro cua ke toan quan tri chi phi trong doanh nghiep tại sao phải áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp sản xuất tình huống kế toán quản trị trong doanh nghiệp tại sao phải áp dụng kế toán quản trị trong doanh nghiệp thương mại mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep vai tro doanh nghiep trong gia ban ke toan quan tri ap dung cho doanh nghiep thuong mai ung dung ke toan quan tri trong doanh nghiep viec ap dung ke toan quan tri trong cac doanh nghiep o viet nam hien nay mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep mo hinh to chuc ke toan quan tri trong doanh nghiep ung dung ke toan quan tri trong doanh nghiep la ke toan truong doanh nghiep anh chi hieu the nao la cac nguyen tac to chuc quan tri ke toan truong hieu the nao la cac nguyen tac to chuc quan tri vai tro ke toan quan tri trong doanh nghiep xay lap ke toan quan tri doanh thu, chi phi tại doanh nghiep thuong mai moi quan he cac du toan khac trong doanh nghiep chuc nang phan tich của ke toan quan tri cac cau hoi dung sai mon ke toan quan tri muc tieu ke toan quan tri vai tro cua kế toán quant trị trong các doanh nghiep
Trở về Trang chủ In trang này Lên đầu trang
Họ tên: Email:
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập website có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung) :
1. Vì sao website bán hàng đa cấp liên tiếp lừa đảo được nhiều người tham gia?
2. Samsung tung quảng cáo đá đểu Apple
3. Làm thế nào để doanh nghiệp của bạn chiến thắng trong cuộc chiến marketing?
4. Miếng ngon quảng cáo Việt Nam trong tay doanh nghiệp ngoại
5. Xu hướng tiếp thị B2B 2015- Hãy là người dẫn đầu từ hôm nay
6. Tiếp thị bằng quà tặng
7. Chiến dịch tiếp thị truyền miệng thông minh
8. Doanh nghiệp làm truyền thông-những sai lầm bạc tỉ
9. Người tiêu dùng cao tuổi đang bị bỏ quên
10. Truyền thông qua fanpage: Kiên trì mới mong thắng
1. Kiểm sóat chi phí trong DN Việt Nam
 
Tiêu điểm
 
Phản hồi nhiều nhất
 

 

Logo-BansacThuonghieu

© Copyright 2009-2014 Bản Sắc Thương Hiệu
Văn Phòng: Tầng 18, Tòa nhà Icon 4, số 243A Ä

Thiết kế logo | Nhận Diện Thương Hiệu | tấm ốp tường 3D | Tấm ốp 3D | Thuốc tránh thai | Bong da truc tiep

GEO IP Distance from