Lập Kế Hoạch PR Trong 1 Ngày
Trang chủ » Truyền thông » PR & Event

Lập Kế Hoạch PR Trong 1 Ngày

Khi công ty bạn đối mặt với khủng hoảng mà nếu không sử lý kịp thời nó sẽ ảnh hưởng đến uy tín đã xây dựng hàng mấy mươi năm, nó làm cho khách hàng mất lòng tin với sản phẩm đang cung cấp trên thị trường, kết quả là hàng hóa không lưu thông, doanh thu giảm và kết quả cứ kéo dài thì hẳng mỗi người chúng ta biết điều gì xảy ra.

Như vậy lập kế hoạch PR đòi hỏi bạn phải làm trong một thời gian ngắn nhất hiệu quả nhất bạn có thể làm trong 1 ngày.

Bước 1- Đánh giá tình hình

·  Nội dung đánh giá: Chúng ta đang ở đâu trong tâm trí của công chúng? Công chúng hiểu chưa chính xác ở những vấn đề nào?
·  Phương pháp đánh giá: thăm dò ý kiến, thái độ; xem xét các báo cáo; đánh giá môi trường nội bộ; xem xét các yếu tố bên ngoài.

Bước 2- Xác định các mục tiêu

· Thay đổi hình ảnh;
· Thu hút nguồn nhân lực tốt;
· Công chúng biết và hiểu rõ công ty;
· Công bố thành tích;
· Công bố phạm vi thị trường mới;
· Cải thiện các đối nghịch, hiểu lầm; giải quyết khủng hoảng;
· Gia tăng sức mạnh của tổ chức;
· Hướng dẫn tiêu dùng;
· Thiết lập một đặc điểm mới trong văn hóa tổ chức;
· Để công chúng biết về hoạt động xã hội của lãnh đạo công ty;
· Để ủng hộ một chương trình trao học bổng, tài trợ;
·  Để công chúng biết đến hoạt động nghiên cứu của tổ chức;
Để các chính trị gia, quan chức chính phủ biết về hoạt động của tổ chức vì có thể bị ảnh hưởng của các luật, qui định mới,…

Bước 3- Xác định các nhóm công chúng

· Sự cần thiết:
· Xác định được những nhóm công chúng liên quan;
· Thiết lập ưu tiên chi ngân sách;
· Chọn phương tiện truyền thông phù hợp;
· Chọn phương pháp truyền thông phù hợp;
· Chọn thông điệp phù hợp.
10 nhóm công chúng cơ bản:
· Cộng đồng;
· Nhân viên hiện tại;
· Viên tiềm năng;
· Nhà đầu tư góp vốn;
· Nhà cung cấp;
· Nhà phân phối;
· Giới truyền thông;
· Các giới có thể ảnh hưởng đến dư luận;
· Hiệp hội thương mại, đoàn thể;
· Khách hàng, người tiêu dùng.

Bước 4: Có thể xem xét và chọn các phương tiện truyến thông phổ biến sau đây:
·  Báo chí,
·  Phát thanh,
·  Truyền hình,
 ·  Băng hình,
 ·  Bài phát biểu,
·  ấn phẩm,
·  Thư từ,
·  Tập san nội bộ,
·  Văn hóa công ty,
·  Triển lãm,
·  Tài trợ,…

Bước 5- Hoạch định ngân sác

Những ích lợi: 
·Biết chi phí thực hiện một chương trình;
· Cho biết nên tiến hành các chương trình nào trước;
· Có thể lập kế hoạch chi tiết chi phí;
· Đặt định mức chi tiêu và kiểm soát;
· Đánh giá được việc sử dụng ngân sách.
Các yếu tố chi phí: 
· Lao động;
· Chi phí quản lý;
· Nguyên vật liệu;
· Công tác phí

Bước 6- Đánh giá kết quả

Phương pháp đánh giá:
· Bằng số lượng phản hồi;
· Bằng số liệu thống kê;
· Bằng nguồn tài liệu;
· Thăm dò dư luận;
· Sự gia tăng hiểu biết của công chúng;
· So với kết quả mong muốn.

 

Theo markettingvietnam

Bản sắc thương hiệu

Tags: Mẫu kế họach bất động sản Ke hoach kich hoat thuong hieu Ke hoach chien luoc cua vinamilk Ke hoach quang cao quan cafe Kế hoạch phát triển thương hiệu Kế hoạch marketing cong ty unilever Ban ke hoach maketting cua omo Ban ke hoach tai sac pr Kế họach tuơng lai của unilever Ke hoach tuong lai cua ban Mau ke hoach thong dung nhat Ke hoach marketing cho tiem banh Cach lap ke hoach trong oriflame Ke hoach giai quyet mau thuan Các phòng trong 1 công ty Bieu mau ke hoach kinh doanh Ke hoach cua tap doan viettel Kế hoạch quản trị của vinamilk Kế hoạch xây dựng spa nhỏ Mau bao cao ke hoach nam Kế hoạch marketing của nước hoa Kế hoạch markrting của pond s Mau lap ke hoach 5 nam Mau ke hoach 5 nam Kế hoạch phát triển công ty Mo hinh lam ke hoach nho Bieu mau ke hoach lam viec Kế hoạch kinh doanh chi tiết Nhung van ban mau ke hoach Cac mau van ban ke hoach Lap ke hoach chien luoc pr Kế hoạch marketing dịch vụ down Lap kê hoach vê sản pham Van ban bao cao ke hoach Mau bang ke hoach cua tuan Bản kế hoạch truyền thông mẫu Ke hoach phat trien cua viett Lap ke hoach cty sua vinamilk Noi dung cua ke hoach marketing Ke hoach marketing cho cong ty Mau van ban ban ke hoach Kế hoạch kinh doanh thành công Lap ke hoach phat to roi Kế hoạch marketting cho năm 2010 Ke hoach pr san pham moi Ban ke hoach marketing cua honda Ke hoach cong ty vinamilk Kế hoạch marketing sản phẩm mới Ke hoach phat trien nha hang Ke hoach khuyen mai cua kfc Kế hoạch truyền thông marketing mẫu Mau ke hoach lam viec tuan Kế hoạch xây dựng thương hiệu Quy trinh ban hanh ke hoach Bảng kế hoạch công việc mẫu Ke hoach kinh doanh theo tuan Ke hoach chi tiet hoi thao Bieu mau phan tich ke hoach Ke hoach kinh doanh dich vu Ngân hàng lập kế hoạch marketing Ke hoach tung san pham sunsil Ke hoach quang ba thuong hieu Ke hoach kinh doanh cua viettel Bieu do ke hoach lam viec Ke hoach chuyen gia cua bmw Lap ke hoach truyen thong pépi Ke hoach kinh doanh cua vinamilk Ke hoach truyen thong cua honda Kế hoạch marketing cua cong ty Xây dựng kế hoạch dài hạn Ke hoach kinh doanh nuoc hoa Ke hoach marketing cua coca cola Kế hoạch cho sản phẩm mơia Ban ke hoach cong viec moi Ke hoach nam 2010 cua vinamilk Kế hoạch phát triển nhân sự Kế hoạch pr của công ty Mau ke hoach marketing lao dong Cach lam 1 ban ke hoach Mẫu kế hoạch marketing my pham Ke hoach marketing cho ao khoac Mẫu bảng kế hoạch công việc Bản kế hoạch làm việc mẫu Bang tom luoc ke hoach marketing Yeu cau cua lap ke hoach Kế hoạch marketing cho san pham Ke hoach tiep thi san pham Cach lam 1 bang ke hoach Ke hoach kinh doanh nam 2010 Mau chuan ke hoach kinh doanh Kế hoạch kinh doanh mỹ phẩm Ke hoach tuong lai cua kfc Thiet lap 1 ke hoach maketing Bản kế hoạch kinh doanh spa Mẫu lập kế hoạch công việc Vi du ve mot ke hoach mẫu kế hoạch công tác PR mau ke hoach cong viec trong ngay thiet lap bang ke hoach PR ra mat san pham moi Ke hoach PR cho spa Mẫu lập kế hoạch định mức kế hoạch pr-mar mẫu ke hoach truyen thong cho spa cach xay dung ke hoach lam viec cho 1 tuan to chuc su kien pr hieu qua cho my pham lập kế hoạch thiết lập 1 văn phòng mới kế hoạch pr sản phẩm mới ke hoach PRcua Honda chi tiet ke hoach pr ve my pham ke hoach pr cua viettel mauke hoach chi tiet cua su kien ra mac cty tieu luan xay dung ke hoach marketing va lap chi phi cua cong ty vinamil ke hoach to chuc su kien ra mat san moi lap ke hoach su kien ra mat san pham moi mẫu kế hoạch PR lap ke hoach ra mat san pham moi ke hoach to chuc 1 chuong trinh ra mat san pham moi ke hoạch xay dung thuong hieu my pham lap ke hoach to chuc su kien ra mat san pham moi nhóm công chúng của 1 công ty mỹ phẩm lap ke hoach hoi thao ra mat san pham moi ke hoach pr ke hoach to chuc su kien ra mat san pham cua mot cong ty mau ke hoach chong khung hoang trong pr mau ke hoach chong khung hoang trong pr ban ke hoach to chua su kien ra mat san pham moi ban lap ke hoach chien luoc cua viettel mau ke hoach pr cho 1 chuong trinh lap 1 ke hoach pr MẪU KẾ HOẠCH kinh doanh SPA bieu mau cho ke hoach event to chuc su kien ra mat 1 nhan hieu cafe moi Sự cần thiết xác định nhóm công chúng tieu luan viettel ve pr giai phap chong khung hoang trong pr mau ke hoach to chuc su kien ke hoach pr cua viettel "mau ke hoach cong viec" bieu mau to chuc pr kế hoạch truyền thông bản mẫu kế hoạch phát triển cty truyền thông 10 nhóm công chúng trong pr ke hoach pr cho 1 san pham kế hoạch marketing cho spa tieu luan pr san pham cua honda vi du ve lap ke hoach kinh doanh mi pham ke hoach to chuc pr cho san pham kế hoạch pr mỹ phẩm tieu luan lap ke hoach marketing cho 1 san pham ke hoach pr noi bo cac buoc lap ke hoachpr truyền thông cho sản phẩm mới kế hoạch pr mẫu cache:-cgnMk3lXqcJ:bansacthuonghieu.com/tim/mẫu kế hoạch pr nội bộ.html "kế hoạch pr nội bộ" lap 1 ke hoach kinh doanh my pham lâp ke hoach cua cong ty sua vinamilk khung mau ke hoach pr ke hoach pr noi bo mau ke hoach to chuc event de pr san pham chiến thuật pr cho mỹ phẩm tieu luan viettel pr tieu luan viettel pr vi du ve lap ke hoach to chuc su kien vi du ve lap ke hoach to chuc su kien ban ke hoach mau maketing cong ty cung cap nhan su ke hoach truyen thong cua cong ty vinamilk kế hoạch pr mẫu kế hoạch pr mẫu cac buoc lap ke hoach pr hieu qua Lap1 ke hoach trong 1 ngay ke hoach lao dong cua cong ty sua vinamilk ke hoach lao dong cua vinamilk ke hoach pr cua vinamilk ke hoach pr cua vinamilk khung ke hoach marketing mau ke hoach to chuc event cho vinamilk khung kế hoach tung san pham mới vi du ve mot ban lap ke hoach pr cu the vi du ve mot ban lap ke hoach pr cu the ke hoach pr cua vinamilk lap ke hoach pr cho san pham moi ke hoach pr cua omo vi du ve ban ke hoach pr ke hoach pr cua c.ty sua vinamilk ke hoach cua hon da bang ke hoach lao dong quy luong cua cong ty sua vinamilk bang ke hoach lao dong quy luong cua cong ty sua vinamilk vi du ve ban ke hoch pr ke hoach pr cua vinamilk lap ke hoach pr cho mot nhan vat lap ke hoach pr cho mot nhan vat lap ke hoach ve ngan sach cua chien dich pr san pham moi cua viettel vi du ve lap ke hoach pr ke hoach pr mẫu cua vinamilk ke hoach pr cua vinasoy kế hoạch pr mẫu" ke hoach pr mẫu lap ke hoach pr cho 1 ngoi sao kế hoạch pr mẫu ke hoach pr cua vinamilk mau bieu bao cao ke hoach xay dung trong ngay mẫu bảng đánh giá kế hoạch pr ke hoach pr cho 1 sp ban ke hoach pr cua viettel kế hoạch pr mẫu ke hoach cu the pr cho 1 sp Viettel maukehoach lap bang ke hoach cong viec trong tuan maukehoach maukehoachtrongngay "ke hoach 5 nam" "nhan dien thuong hieu" "nguồn nhân lực" cache:LfD9SMomUTYJ:bansacthuonghieu.com/tim/cach lap ke hoach mo 1 dai ly hang hai .html "mẫu kế hoạch pr" ke hoach pr cua vinasoy lap ke hoach ra mat san pham moi Xây dựng kế hoạch truyền thông cho sản phẩm Clear-men của Unilever Việt Nam trong năm 2010. giải pháp cho thương hiệu clearmen kế hoạch pr mẫu down load chuong trình lap ke hoach cong viec xem mau bang ke hoach to chuc su kien chi tiet mot bang ke hoach quang ba cua cong ty ke hoach pr cho my pham ke hoach thuong xuyen cua banh keo kinh do kế hoạch pr mẫu kế hoạch pr mẫu bieu mau ban ke hoach to chuc su kien bieu mau ban ke hoach to chuc su kien vi du ve mot ke hoach kinh doanh chi tiet lap mot bang ke hoach down load mau lap ke hoach cong tac tuan Bieu mau hoach dinh ke hoach kinh doanh dai han bang ke hoach tri an khach hang vietell tieu luan PR v mot san pham cu the ke hoach to chuc san viec lam ke hoach pr cua sony clip ve event ra mat san pham moi nội dung 1 bảng kế hoach PR bang mau bang ke hoach to chuc su kien 8 noi dung cho 1 ke hoach PR nội dung trong 1 bản kế hoạch pr bang ke hoach phat trien cong ty chi tiet chunog trinh ot chuc su kien cua san pham sua vinamilk lap ke hoach marketing cho my pham lap ke hoach tiep thi san pham moi ke hoach pr cho san pham nuoc hoa
Trở về Trang chủ In trang này Lên đầu trang
Họ tên: Email:
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập website có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung) :
1. Những ưu việt của PR so với Quảng cáo
2. Một Số Kỹ Thuật Nghiên Cứu Thị Trường Của PR
3. Xây bến du thuyền: Chiêu PR BĐS?
4. 11 thảm họa PR lớn nhất năm 2011
5. PR - Doanh nghiệp với quản trị khủng hoảng
6. PR đương đầu với khủng hoảng
7. Với sự trợ giúp của Internet, PR có thực sự lên ngôi?
8. Thảm họa PR - Làm sao tránh ?
9. PageRank - PR thật, PR ảo
10. PR – có thật nhàn hạ?
1. Những nguyên tắc làm việc với một công ty PR
2. Đánh giá hiệu quả PR và kinh doanh từ sự kiện?
3. Mười lỗi PR lớn nhất
4. Để có một bài PR hiệu quả
5. 10 quy tắc PR nhanh chóng và dễ dàng
6. 6 Bước để trở thành Giám đốc PR
7. 5 bí quyết của chuyên gia PR
8. PR - niềm đam mê mới của giới trẻ
9. Vai trò thực sự của PR trong xây dựng thương hiệu
10. 5 chiến thuật đơn giản biến ác mộng PR thành lợi thế
 
Tiêu điểm
 
Phản hồi nhiều nhất
 

 

Logo-BansacThuonghieu

© Copyright 2009-2014 Bản Sắc Thương Hiệu
Văn Phòng: Tầng 18, Tòa nhà Icon 4, số 243A Ä

Thiết kế logo | Nhận Diện Thương Hiệu | tấm ốp tường 3D | Tấm ốp 3D | Thuốc tránh thai | Bong da truc tiep

GEO IP Distance from