Mô hình phân tích SWOT (Phần 1)
Trang chủ » Doanh Nghiệp

Mô hình phân tích SWOT (Phần 1)

SWOT là tập hợp viết tắt những chữ cái đầu tiên của các từ tiếng Anh: Strengths (Điểm mạnh), Weaknesses (Điểm yếu), Opportunities (Cơ hội) và Threats (Nguy cơ). Đây là công cụ cực kỳ hữu ích giúp chúng ta tìm hiểu vấn đề hoặc ra quyết định trong việc tổ chức, quản lý cũng như trong kinh doanh.

 

Nói một cách hình ảnh, SWOT là khung lý thuyết mà dựa vào đó, chúng ta có thể xét duyệt lại các chiến lược, xác định vị thế cũng như hướng đi của một tổ chức, một công ty, phân tích các đề xuất kinh doanh hay bất cứ ý tưởng nào liên quan đến quyền lợi của doanh nghiệp. Và trên thực tế, việc vận dụng SWOT trong xây dựng kế hoạch kinh doanh, hoạch định chiến lược, đánh giá đối thủ cạnh tranh, khảo sát thị trường, phát triển sản phẩm và cà trong các báo cáo nghiên cứu ... đang ngày càng được nhiều doanh nghiệp lựa chọn.

 

Phân tích SWOT

 

Nguồn gốc của mô hình phân tích SWOT

Mô hình phân tích SWOT là kết quả của một cuộc khảo sát trên 500 công ty có doanh thu cao nhất do tạp chí Fortune bình chọn và được tiến hành tại Viện Nghiên cứu Standford trong thập niên 60-70, nhằm mục đích tìm ra nguyên nhân vì sao nhiều công ty thất bại trong việc thực hiện kế hoạch. Nhóm nghiên cứu gồm có Marion Dosher, Ts. Otis Benepe, Albert Humphrey, Robert Stewart và Birger Lie.

Việc Du Pont lập kế hoạch kinh doanh dài hạn vào năm 1949 đã khơi mào cho một phong trào “tạo dựng kế hoạch” tại các công ty. Cho tới năm 1960, toàn bộ 500 công ty được tạp chí Fortune bình chọn đều có “Giám đốc kế hoạch” và các “Hiệp hội các nhà xây dựng kế hoạch dài hạn cho doanh nghiệp”, hoạt động ở cả Anh quốc và Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, tất cả các công ty trên đều thừa nhận rằng các kế hoạch dài hạn này không xứng đáng để đầu tư công sức bởi không có tính khả thi, chưa kể đây là một khoản đầu tư tốn kém và có phần phù phiếm.

Trên thực tế, các doanh nghiệp đang thiếu một mắt xích quan trọng: làm thế nào để ban lãnh đạo nhất trí và cam kết thực hiện một tập hợp các chương trình hành động mang tính toàn diện mà không lệ thuộc vào tầm cỡ doanh nghiệp hay tài năng của các chuyên gia thiết lập kế hoạch dài hạn.

Để tạo ra mắt xích này, năm 1960, Robert F. Stewart thuộc Viện Nghiên cứu Standford, Menlo Park, California, đã tổ chức một nhóm nghiên cứu với mục đích tìm hiểu quá trình lập kế hoạch của doanh nghiệp nhằm tìm ra giải pháp giúp các nhà lãnh đạo đồng thuận và tiếp tục thực hiện việc hoạch định, điều mà ngay nay chúng ta gọi là “thay đổi cung cách quản lý”.

Công trình nghiên cứu kéo dài 9 năm, từ 1960 đến 1969 với hơn 5000 nhân viên làm việc cật lực để hoàn thành bản thu thập ý kiến gồm 250 nội dung thực hiện trên 1100 công ty, tổ chức. Và sau cùng, nhóm nghiên cứu đã tìm ra 7 vấn đề chính trong việc tổ chức, điều hành doanh nghiệp hiệu quả. Tiến sĩ Otis Benepe đã xác định ra “Chuỗi lôgíc”, hạt nhân của hệ thống như sau:

1. Values (Giá trị)
2. Appraise (Đánh giá)
3. Motivation (Động cơ)
4. Search (Tìm kiếm)
5. Select (Lựa chọn)
6. Programme (Lập chương trình)
7. Act (Hành động)
8. Monitor and repeat steps 1 2 and 3 (Giám sát và lặp lại các bước 1, 2 và 3).

Các nhà nghiên cứu đã phát hiện ra rằng, không thể thay đổi giá trị của nhóm làm việc hay đặt ra mục tiêu cho nhóm làm việc, vì vậy nên bắt đầu bước thứ nhất bằng cách yêu cầu đánh giá ưu điểm và nhược điểm của công ty. Nhà kinh doanh nên bắt đầu hệ thống này bằng cách tự đặt câu hỏi về những điều “tốt” và “xấu” cho hiện tại và tương lai. Những điều “tốt” ở hiện tại là “Những điều hài lòng” (Satisfactory), và những điều “tốt” trong tương lai được gọi là “Cơ hội” (Opportunity); những điều “xấu” ở hiện tại là “Sai lầm” (Fault) và những điều “xấu” trong tương lai là “Nguy cơ” (Threat). Công việc này được gọi là phân tích SOFT.

Khi trình bày với Urick và Orr tại Hội thảo về Lập kế hoạch dài hạn tại Dolder Grand, Zurich, Thụy Sĩ năm 1964, nhóm nghiên cứu quyết định đổi chữ F thành chữ W và từ đó SOFT đã chính thức được đổi thành SWOT.

Sau đó, SWOT được Urick và Orr quảng bá tại Anh quốc như một dạng bài tập cho tất cả mọi người. Những điều cần phải làm trong khi lập kế hoạch chỉ là phân loại các vấn đề theo một số danh mục được yêu cầu.

Bước thứ hai được điều chỉnh thành “Nhóm sẽ làm gì?” với từng phần trong danh mục. Quá trình lập kế hoạch này sau đó được thiết kế thông qua phương pháp “Thử và sai” mà kết quả là một quá trình gồm 17 bước, bằt đầu bằng SOFT/SWOT với mỗi mục ghi riêng vào từng trang.

Phiên bản đầu tiên được thử nghiệm và xuất bản năm 1966 dựa trên hoạt động của công ty Erie Technological Corp. ở Erie Pa. Năm 1970, phiên bản này được chuyển tới Anh dưới sự tài trợ của công ty W.H.Smith & Sons PLC và được hoàn thiện năm 1973. Phương pháp phân tích này cũng đã được sử dụng khi sáp nhập các cơ sở xay xát và nướng bánh của CWS vào J.W.Frenhch Ltd.

Kể từ đó, quá trình này đã được sử dụng thành công rất nhiều lần ở nhiều doanh nghiệp và tổ chức thuộc các lĩnh vực khác nhau. Và tới năm 2004, hệ thống này đã được phát triển đầy đủ, đã chứng minh được khả năng giải quyết hàng loạt các vấn đề hiện nay trong việc xác lập và nhất trí các mục tiêu mang tính thực tiễn hàng năm của doanh nghiệp mà không cần dựa vào các cố vấn bên ngoài.

 

Tiếp theo: Mô hình phân tích SWOT (Phần 2)

Theo BWP
Bansacthuonghieu.com

Tags: Cau hoi tinh huong phan tich tin dung ca nhan Su can thiet cua phan tich bao cao tai chinh Phan tich moi truong ben trong cua beline Bản mẫu phân tích lợi nhuận kế hoạch kinh d Ví dụ về mô hình phân tích chi phí và lợi nhuận trong một công ty Phan tich nguồn lực tài chính cua beline Phan tich swot cua beeline Phan tich pest tmdt Nghien cuu chat luong mo hinh quan tri rui ro mo hinh marketingcocacola Bai mau ve ban phan tich cong viec Phân tích báo cáo tài chính theo quan điểm truyền thống Bảng phân tích báo cáo dòng tiền mẫu Bản phân tích swot của casumina Những bài phân tích về chiếc lược marketing của trà xanh 0 độ Cac phuong phap phan tich bao cao tai chinh Nội dung của phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính Phân tích đòn bẩy hoạt động trong công ty thương mại Muc dich va y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Tai lieu tham khao phan tich bao cao tai chinh cua mot cong ty Các sử dung swot để phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh va đánh giá đối thủ cạnh tranh Phuong phap phan tich tai chinh trong ngan hang thuong mai Y nghia cac chi tieu phan tich tai chinh ý nghĩa của phân tích báo c Phan tich bao cao tai chinh mot cach don gian Cac loai mo hinh kinh doanh cua maketing Cac mo hinh chien luoc phat trien thuong hieu Cac tieu chi danh gia cong viec phan tich tai chinh Phân tích trả lương theo thời gian Tai lieu de an : su dung cong cu phan tich hoat dong san xuat kinh doanh trong viec kiem soat chi phi Phan tich ma tran swot cua cong ty tra xanh khong do Neu va phan tich y nghia cua doanh thu tieu thu Báo cáo tốt nghiệp phân tích swot hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Mo hinh swot doi voi cong ty massan Phan tich bao cao tai chinh Mô hình chiến lược ban hành một văn bản mới Cach phan tich bao cao tai chinh Phuong phap phan tich doc,phan tich ngang Phan tich huy dong von tu cac nguon ta nen dung phuong phap phan tich gi Mo hinh tuong tac giao tiep trong maketing dich vu Phan tich 5 luc luong canh tranh trong ngay anh huong den 1 doanh nghiep cu the Y nghia phan tich tai chinh Mô hình cấu trúc tổ chức đơn giản Lua chon mo hinh va cau truc thuong hieu Cac mo hinh quan tri thuong hieu Mo hinh chia khoa quan tri thuong hieu tai cac doanh nghiep Ý nghĨa phÂn tÍch tinh hÌnh tÀi chÍnh cỦa doanh nghiỆp Phan tich y nghia cac thong so tai chinh quan tri Tieu luan.com nghen cuu, phan tich, danh gia ve chien luoc va toan bo qua trinh phat trien cua thuong hieu Y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Phan tich chien luoc marketing cua sua anlene Phan tich, giai thich cau moi ho rang lanh Phân tích swot trong hỢp ĐỒng ngÂn hÀng phan tich swot cho chien luoc truyen thong Muc dich cua viec phan tich bao cao tai chinh Phân tích để trở thành nhà lãnh đạo giỏi hãy rèn luyện để trở thành nhà huấn luyện tài năng Y nghia viec phan tich ket cau tai san trong bao cao tai chinh Phan tich cac nhan to anh huong den chi phi van chuyen Vì sao khi xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp phải phân tích các đối thủ cạnh tranh Bao cao phÂn tÍch cÁc tỶ sỐ tÀi chÍnh hagl Vi sao doanh nghiep phai phan tich doi thu canh tranh khi xay dung chien luoc marketing Mô hình tương tác giao tiếp trong marketing dịch vụ Phan tich bai hat cho quang cao Phan tich swot pepsi Phan tich tai chinh hoang anh gia lai Phân tích swot trong xây dựng thương hiệu Phan tich doanh thu trong chien luoc nhan hieu Phan tich thong diep quang cao Phân tích thương hiệu thành công Tổ chức phân tích báo cáo tài chính Mo hinh 5 yeu to cua poster Các bài viết phân tích về chiến lược, lãnh đạo Y nghĩa của phân tích tài chính Phuong phap phan tich tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep ý nghĩa của việc phân tích tài chính Y nhia cua phan tich bao cao tai chinh doi voi cac khach hang Phan tich nhung loi ich cua kinh te tri thuc ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính Phân tích báo cáo tài chính của hoàng anh gia lai Bi quyet phan tich quyet toan bctc Phân tích swot kế hoạch truyền thông Phan tich swot ve quang cao va khuyen mai Phan tich moi truong kinh doanh tân hiệp phát mục đích và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp Phương pháp biểu mẫu trong phân tích tài chính ý nghĩa Nêu và phân tích điểm khác nhau giữa sales và marketing Phân tích chiến lược mar của cà phê trung nguyên Phan tich swot cua coke o trung quoc Phân tích swot ve san pham iphone Phan tich chien luoc 7p cua cocacola Phan tich chien luoc phan phoi iphone tai viet nam Phan tich swot cong ty cocacola viet nam Phan tich swot 9 o cua cac cong ty xay dung Phân tích swot của iphone Phân tích swot hoạt động quảng cáo trực tuyến Phan tich tinh hinh tai chinh va de ra cac giai phap tai chinh Ung dung phan tich mar mix cho tung san pham Phan tich swot thi truong ha noi Mô hình bản sắc thương hiệu của mobifone Phân tích marketing trực tiếp của beeline i tried find the way out of illusion. tien hanh xac lap mo hinh swot trong chien luoc kinh doanh tien hanh xac lap mo hinh swot trong chien luoc kinh doanh tien hanh xac lap mo hinh swot trong chien luoc kinh doanh mô hình swot mô hình swot mau phan tích bao cao tai chinh cua 1 cty XD mang tính khả quan phan tich weakness cua coca cola o vietnam mo hinh SWOT mo hinh SWOT phan tich ma tran swot doi voi san pham tra xanh 0do opportunity of mobifone cau hinh mang beeline swot swot phân tích swot phân tích swot DIEM MANH CHO SWOT DIEM MANH CHO SWOT DIEM MANH CHO SWOT mo hinh phan tich swot mo hinh phan tich swot mo hinh phan tich swot mo hinh phan tich swot SWOT SWOT SWOT swot swot swot mô hình swot mô hình swot mô hình swot phan tich swot phan tich swot phan tich swot swot Swot mô hình swot hinh anh swot nguon goc cua phuong phap SWOT nguon goc cua phuong phap SWOT mo hinh swot swot "Phan tich ma tran swot cua beeline phan tich logo cua pepsi mô hình SWOT mô hình SWOT phan tich noi dung quan tri cua cong ty sua viet nam cong ty cocacola mô hình swot của mobifone mô hình swot cua apple phương pháp phân tích mô hình swot ma tran swot bai noi chuyen thuong nien cua warren buffett swot của hagl hinh anh mô hình swot cách phân tích 1 mô hình swot hinh anh swot hinh anh swot kế hoạch bán hàng trong năm 2011 của công ty trung nguyên cac chi tieu danh gia hieu qua doi voi ngan hang thuong mai mo hinh quan tri cua cong ty coca cola khung ma tran swot trong doanh nghiep CAC CHI TIEU PHAN TICH SWOT phan tich mo hinh swot cua ca phe trung nguyen so sanh the manh cua cocacola va pepsi o viet nam co hoi cua quan kem trong ma tran swot co hoi cua quan kem trong ma tran swot tinh sua nghia cu chiến lược swot để hình thành công ty phan tich tinh hinh tai chinh cty HAGL phan tich swot doanh nghiep SWOT phan tich su that bai cua vien thong beeline tren thi truong viet nam noi dung phan tich swot Mô hình phân tích SWOT y nghia cua nhom tu SMART y nghia cua nhom tu SMART y nghia cua nhom tu SMART su dung ma tran swot phan tich tinh hinh thi truong cua san pham sua vinamiu phan tich swot cho tinh hinh cua phong ban phan tich swot cho tinh hinh cua phong ban mo hinh swot trong quan tri mảketing swot cua kinh doanh truong mau giao mo hinh phan tich swot mo hinh ma tran swot cua pepsi mo hinh ma tran swot cua pepsi noi dung phan tich swot cua 1 san pham Bảng phân tích SWOT cho Công ty Tân Hiệp Phát Bảng phân tích SWOT cho Công ty Tân Hiệp Phát bansacthuonghieu.com cac phuong an lua chon trong mo hinh swot ma trận swot của hagl bai tieu luan bao cao ma tran swot cua cocacola ma tran swot cua tan hiep phat bai tiêu luan phan tich mo hinh swot cua banh keo hai ha bai tiêu luan phan tich mo hinh swot cua banh keo hai ha lap ma tran swot cua ngan hang thuong mai co phan ma tran swot cua ngan hang thuong mai ma tran swot trong viec phan tich doi thu cua comfort mo hinh swot trong kinh doanh mo hinh swot cua cong ty xay dung ma trận swot công ty tân hiệp phát ma trận swot công ty tân hiệp phát ma trận swot công ty tân hiệp phát cac buoc phan tich swot cua mot ngan hang o viet nam cach phan tich swot trong xay dung chien luoc phat trien cua 1 cong ty hinh anh trong cu swot phan tích diem manh cua doanh nghiep ve thi truong phan tich swot trong phat trien san xuat bansacthuonghieu.com SMART TRONG QUAN TRI CHIEN LUOC KINH DOANH cac mo hinh b2b sales ung dung cua mo hinh swot trong kiem toan phan tich swot va y nghia phan tich ma trân swot san xuat but bi viec lua chon chien luoc cua cong ty cà phe Trung Nguyên phan tich thuong hieu cong ty banh keo hai ha tieu luan phan tich ma tran swot cua trung nguyen phan tich ma tran swot ca phe trung nguyen phan tich swot va lua chon chien luoc phan tich swot thuong hieu canh tranh hai 18 mo hinh swot cua san pham iphone swot co dc tu viec phan tich nhung yeu to nao phan tich diem manh diem yeu cua taxi vinasun phan tich doi thu canh tranh cua mot phong giao dich cua ngan hang swot of casumina Ma tran SWOT cua comfort mo hinh swot cua cong ty Casumina phan tich ma tran swot ve cocacola ma tran swot cua công ty coca cola mô hình swot của pepsi ma tran swot vao coca cola ma trận SWot muc tiêu SMART diem manh cua comfort thuong hieu banh keo hai ha banh keo hai hà Mô hình phân tích SWOT (Phần 1) ma trận swot của beeline ma tran swot vinasun
Trở về Trang chủ In trang này Lên đầu trang
Họ tên: Email:
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập website có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung) :
1. Exim - Sacom: Đường về một nhà
2. Doanh nghiệp Đông Nam Á gặp khó khăn
3. Tại sao doanh nghiệp lại cần email newsletter?
4. Thất bại chiến lược do đâu?
5. Vũ khí bí mật của nhà bán lẻ: Thẻ tích điểm
6. Lothamilk: Cho xong giờ nói lời cay đắng
7. "Đánh bằng báo chí" và "quấy phá đúng luật"
8. Doanh nghiệp Việt 'cô đơn' tiến ra thế giới
9. Doanh nghiệp tìm gì trong khủng hoảng?
10. Doanh nghiệp taxi tự rao bán mình
1. Bài học từ những vị sếp tồi
2. Những kỹ năng căn bản của CFO
3. Viết một bản kế hoạch kinh doanh thành công
4. Giám đốc IMF: Thế giới lắng nghe và học tập châu Á
5. Phân cấp lãnh đạo để nhân viên có vai trò lớn hơn
6. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 6)
7. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 5)
8. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 4)
9. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 3)
10. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 2)
 
Tiêu điểm
 
Phản hồi nhiều nhất
 

 

Logo-BansacThuonghieu

© Copyright 2009-2014 Bản Sắc Thương Hiệu
Văn Phòng: Tầng 18, Tòa nhà Icon 4, số 243A Ä

Thiết kế logo | Nhận Diện Thương Hiệu | tấm ốp tường 3D | Tấm ốp 3D | Thuốc tránh thai | Bong da truc tiep

GEO IP Distance from