Mô hình phân tích SWOT (Phần 3)
Trang chủ » Doanh Nghiệp

Mô hình phân tích SWOT (Phần 3)

Mô hình phân tích SWOT được áp dụng trong việc đánh giá một đơn vị kinh doanh, một đề xuất hay một ý tưởng. Đó là cách đánh giá chủ quan các dữ liệu được tổ chức theo một trình tự lô-gíc nhằm giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề, từ đó có thể thảo luận và ra quyết định hợp lý và chính xác nhất.

Khung phân tích SWOT

Khung phân tích SWOT dưới đây sẽ giúp chúng ta suy nghĩ một cách chuyên nghiệp và đưa ra quyết định ở thế chủ động chứ không chỉ dựa vào các phản ứng bản năng hay thói quen cảm tính.

Khung phân tích SWOT thường được trình bày dưới dạng lưới, bao gồm 4 phần chính thể hiện 4 nội dung chính của SWOT: Điểm mạnh, Điểu yếu, Cơ hội và Nguy cơ, một số các câu hỏi mẫu và câu trả lời được điền vào các phần tương ứng trong khung. Những câu hỏi nêu dưới đây chỉ là ví dụ, người đọc có thể thay đổi cho phù hợp với từng đối tượng phân tích cụ thể. Một điều cần hết sức lưu ý, đó là đối tượng phân tích cần được xác định rõ ràng, vì SWOT chính là tổng quan của một đối tượng – có thể là một công ty, một sản phẩm, một dự án, một ý tưởng, một phương pháp hay một lựa chọn…

Sau đây là ví dụ về những đối tượng tiềm năng có thể được đánh giá thông qua phân tích SWOT:

- Một công ty (Vị thế của công ty trên thị trường, khả năng tồn tại,…)

- Một phương pháp phân phối hoặc bán hàng.

- Một sản phẩm hoặc một nhãn hiệu.

- Một ý tưởng kinh doanh.

- Một sự lựa chọn chiến lược, chẳng hạn như thâm nhập thị trường mới hay tung ra sản phẩm mới.

- Một cơ hội thực hiện sát nhập.

- Một đối tác kinh doanh tiềm năng.

- Khả năng thay đổi nhà cung cấp.

- Khả năng thuê ngoài (outsource) một dịch vụ hay nguồn lực.

- Một cơ hội đầu tư.

Cần đảm bảo miêu tả đối tượng phân tích thật rõ ràng để những người tham gia vào việc phân tích hay những người xem kết quả phân tích có thể hiểu đúng mục đích của việc đánh giá và các gợi ý của SWOT.

Sau đây là khung phân tích SWOT:

Mô hình phân tích SWOT

 

Mô hình SWOT doanh nghiêoj

 

Ví dụ về phân tích SWOT

Ví dụ về phân tích SWOT dưới đây là một tình huống tưởng tượng. Kịch bản được phóng tác dựa trên thực tế hoạt động của một công ty chế tạo cung cấp đầu vào cho các công ty khác – công ty này từ trước đến nay thường dựa vào các nhà phân phối để đưa sản phẩm tới thị trường người tiêu dùng. Vì thế, cơ hội – chính là đối tượng phân tích SWOT – với nhà sản xuất này là tạo ra một công ty mới để phân phối các sản phẩm trực tiếp tới một số mảng thị trường mà các nhà phân phối hiện tại chưa tiếp cận.

 

phân tích SWOT

phân tích SWOT

 

Theo BWP
Bansacthuonghieu.com

Tags: Cau hoi tinh huong phan tich tin dung ca nhan Su can thiet cua phan tich bao cao tai chinh Phan tich moi truong ben trong cua beline Bản mẫu phân tích lợi nhuận kế hoạch kinh d Ví dụ về mô hình phân tích chi phí và lợi nhuận trong một công ty Phan tich nguồn lực tài chính cua beline Phan tich swot cua beeline Phan tich pest tmdt Nghien cuu chat luong mo hinh quan tri rui ro mo hinh marketingcocacola Bai mau ve ban phan tich cong viec Phân tích báo cáo tài chính theo quan điểm truyền thống Bảng phân tích báo cáo dòng tiền mẫu Bản phân tích swot của casumina Những bài phân tích về chiếc lược marketing của trà xanh 0 độ Cac phuong phap phan tich bao cao tai chinh Nội dung của phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính Phân tích đòn bẩy hoạt động trong công ty thương mại Muc dich va y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Tai lieu tham khao phan tich bao cao tai chinh cua mot cong ty Các sử dung swot để phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh va đánh giá đối thủ cạnh tranh Phuong phap phan tich tai chinh trong ngan hang thuong mai Y nghia cac chi tieu phan tich tai chinh ý nghĩa của phân tích báo c Phan tich bao cao tai chinh mot cach don gian Cac loai mo hinh kinh doanh cua maketing Cac mo hinh chien luoc phat trien thuong hieu Cac tieu chi danh gia cong viec phan tich tai chinh Phân tích trả lương theo thời gian Tai lieu de an : su dung cong cu phan tich hoat dong san xuat kinh doanh trong viec kiem soat chi phi Phan tich ma tran swot cua cong ty tra xanh khong do Neu va phan tich y nghia cua doanh thu tieu thu Báo cáo tốt nghiệp phân tích swot hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Mo hinh swot doi voi cong ty massan Phan tich bao cao tai chinh Mô hình chiến lược ban hành một văn bản mới Cach phan tich bao cao tai chinh Phuong phap phan tich doc,phan tich ngang Phan tich huy dong von tu cac nguon ta nen dung phuong phap phan tich gi Mo hinh tuong tac giao tiep trong maketing dich vu Phan tich 5 luc luong canh tranh trong ngay anh huong den 1 doanh nghiep cu the Y nghia phan tich tai chinh Mô hình cấu trúc tổ chức đơn giản Lua chon mo hinh va cau truc thuong hieu Cac mo hinh quan tri thuong hieu Mo hinh chia khoa quan tri thuong hieu tai cac doanh nghiep Ý nghĨa phÂn tÍch tinh hÌnh tÀi chÍnh cỦa doanh nghiỆp Phan tich y nghia cac thong so tai chinh quan tri Tieu luan.com nghen cuu, phan tich, danh gia ve chien luoc va toan bo qua trinh phat trien cua thuong hieu Y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Phan tich chien luoc marketing cua sua anlene Phan tich, giai thich cau moi ho rang lanh Phân tích swot trong hỢp ĐỒng ngÂn hÀng phan tich swot cho chien luoc truyen thong Muc dich cua viec phan tich bao cao tai chinh Phân tích để trở thành nhà lãnh đạo giỏi hãy rèn luyện để trở thành nhà huấn luyện tài năng Y nghia viec phan tich ket cau tai san trong bao cao tai chinh Phan tich cac nhan to anh huong den chi phi van chuyen Vì sao khi xây dựng chiến lược marketing doanh nghiệp phải phân tích các đối thủ cạnh tranh Bao cao phÂn tÍch cÁc tỶ sỐ tÀi chÍnh hagl Vi sao doanh nghiep phai phan tich doi thu canh tranh khi xay dung chien luoc marketing Mô hình tương tác giao tiếp trong marketing dịch vụ Phan tich bai hat cho quang cao Phan tich swot pepsi Phan tich tai chinh hoang anh gia lai Phân tích swot trong xây dựng thương hiệu Phan tich doanh thu trong chien luoc nhan hieu Phan tich thong diep quang cao Phân tích thương hiệu thành công Tổ chức phân tích báo cáo tài chính Mo hinh 5 yeu to cua poster Các bài viết phân tích về chiến lược, lãnh đạo Y nghĩa của phân tích tài chính Phuong phap phan tich tinh hinh tai chinh cua doanh nghiep ý nghĩa của việc phân tích tài chính Y nhia cua phan tich bao cao tai chinh doi voi cac khach hang Phan tich nhung loi ich cua kinh te tri thuc ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính Phân tích báo cáo tài chính của hoàng anh gia lai Bi quyet phan tich quyet toan bctc Phân tích swot kế hoạch truyền thông Phan tich swot ve quang cao va khuyen mai Phan tich moi truong kinh doanh tân hiệp phát mục đích và ý nghĩa của việc phân tích tài chính doanh nghiệp Phương pháp biểu mẫu trong phân tích tài chính ý nghĩa Nêu và phân tích điểm khác nhau giữa sales và marketing Phân tích chiến lược mar của cà phê trung nguyên Phan tich swot cua coke o trung quoc Phân tích swot ve san pham iphone Phan tich chien luoc 7p cua cocacola Phan tich chien luoc phan phoi iphone tai viet nam Phan tich swot cong ty cocacola viet nam Phan tich swot 9 o cua cac cong ty xay dung Phân tích swot của iphone Phân tích swot hoạt động quảng cáo trực tuyến Phan tich tinh hinh tai chinh va de ra cac giai phap tai chinh Ung dung phan tich mar mix cho tung san pham Phan tich swot thi truong ha noi Mô hình bản sắc thương hiệu của mobifone Phân tích marketing trực tiếp của beeline vi du phan tich tieu chi Wots vi du ve tieu chi SWOT mô hình phân tích swot vi du ve phan tich du an theo phuong phap SWOT vi du ve phan tich du an theo phuong phap SWOT phân tích SWOT phân tích SWOT phân tich SWTO ve chi phi phân tich SWTO ve chi phi ý tưởng swot phân tích swot pepsi vi du ve mo hinh phan tich chien luoc swot phân tích swot doanh nghiệp xây dựng phan tich san pham Iphone doi voi doi tuong nguoi tieu dung Bài phân tích mẫu swot phan tich y tuong kinh doanh tham khao LỰA CHỌN SẢN PHẨM THEO PHƯƠNG PHÁP SWOT phân tích SWOT ví dụ về phân tích swot phân tích swot phân tích mô hình swot dung mo hinh swot phan tich tin dung phân tích swot công ty trung nguyên chien luoc kinh doanh cua hoang anh gia lai phan tich pset trung nguyen ca phe phan tich mo hinh swort DANH GIÁ phan tich cong ty ví dụ về phân tích swot ví dụ về phân tích swot swot nhan luc cong ty tai chinh i tried find the way out of illusion. swot cong ty Hoang anh gia lai phan tích nội lực công ty trung nguyen nhung y tuong kinh doanh tham khao kinh nghiem phan tich theo mo hinh swot mau phan tich BCTC doanh nghiep cua ben ngan hang phân tích swot công ty swot swot swot bài mẫu swot phan tich mo hinh swos pesi phan tich swotve cong ty cocacola nhung cau hoi khi phan tich swot phan tich chien luoc swot mo hinh phan tich swot mo hinh phan tich swot ma tran swot ma tran swot swot swot ví dụ về phân tích swot swot swot S­wot vi du ve phan tich mo hinh swot swot swot ma tran swot cho y tuong kinh doanh ca phe phân tích swot phân tích swot phân tích swot ví dụ về phân tích swot mo hinh phan tich SWOT mo hinh phan tich SWOT "mẫu báo cáo swot khung phân tích SWOT "Phan tich ma tran swot cua beeline mo hinh SWOT cua hoang anh gia lai mô hình SWOT mô hình SWOT khung phân tích swot phân tích môi trường kinh doanh của công ty tân hiệp phát phân tích môi trường kinh doanh của công ty tân hiệp phát khung phân tích swot KHUNG PHÂN TÍCH SWOT ma tran swot cua ca phe trung nguyen SWOT mô hình swot của mobifone swot tân hiệp phát mô hình swot cua apple vận dụng mô hình swot tài chính của tân hiệp phát phân tích nguồn lực hãng bee line ví dụ về phần tích khung swot ví dụ về phân tích swot bài phân tích swot mẫu swot phân tích swot của một sản phẩm ma tran swot cua cong ty ca phe trung nguyen ma tran swot cua cong ty ca phe trung nguyen swot cua cong ty ca phe trung nguyen bài mẫu swot cac vi du ve mo hinh swot cac vi du ve mo hinh swot các ví dụ về swot mô hình swot ví dụ Vi du phan tich du an ví dụ về swot ví dụ phương pháp phân tích swot vi du phuong phap phan tich swot vi du phuong phap phan tich swot ví dụ về phân tích swot mô hình khách sạn bai mau swot vì dụ mô hình swot vi d ve cach phan tich swot phân tích môi trường vi mô của công ty cocacola việt nam" phan tich swot cua mot san pham ma tran swot ve chien luong phat trien cua mot doanh nghiep khung phân tích swot mau bai swot tai lieu thuong hieu mobifone phan tich bctc phoi bay khung phân tích swot mo hinh swot cua beeline phân tích thị trường beeline tại việt nam theo mô hình swot bài mẫu SWOT bài mẫu SWOT phan tich moi truong kinh doanh cua beeline tai viet nam phan tich moi truong kinh doanh cua beeline tai viet nam phan tich moi truong kinh doanh cua beeline tai viet nam phan tich moi truong kinh doanh cua beeline tai viet nam ví dụ phân tích swot của một sản phẩm bai mau swot trình bày phân tích swot phan tich cocacola viet nam tinh hinh san xuat ca phe trung nguyen phan tich ma tran swot cua 1san pham bài phân tích swot mẫu khung phân tích swot trong kinh doanh bài làm mẫu swot cac tieu chi de danh gia mot cong ty cua warren buffett phân tích ma tran swot cua cong ty vien thong mobifone ví dụ tại việt nam ve chien lược liên kết(hội nhập) ví dụ tại việt nam ve chien lược liên kết(hội nhập) Mô hình phân tích SWOT phan tich ma tran swot cua ca phe trung nguyen phan tich ma tran swot cua ca phe trung nguyen swot mo hinh 5 luc luong canh tranh su dung ma tran swot phan tich tinh hinh thi truong cua san pham sua vinamiu ma tran swos phan tich khung phân tích mô hình swot Phan tich mo hinh swot cu the cua doanh nghiep phan tich ma tran swot cua lua gao sang trung quoc ví dụ về mô hình swot ví dụ về mô hình swot chien luoc doanh nghiep su dung mo hinh SWOT co the dem lai nhung loi ich gi mo hinh SWOT trong doanh nghiep phan tich mo hinh poster, swot, 4p cong ty chien luoc Hoang anh gia lai phan tich mo hinh swot cua cong ty pepsi mo hinh phan tich swot pepsi phan tich mo hinh swot pepsi phan tich swot cua hoang anh gia lai phan tich swot cua hoang anh gia lai phân tích ma trân swot của công ty trà xanh không độ phân tích ma trân swot của công ty trà xanh không độ phan tich ma tran swot ca phe trung nguyen phan tich ma tran swot ca phe trung nguyen phan tich ma tran swot ca phe trung nguyen phân tích mô hình swot mobifone cơ cấu tổ chức của công ty cà phê trung nguyên Bảng phân tích SWOT cho Công ty Tân Hiệp Phát swot cho thuong hieu bansacthuonghieu.com phân tích mô hinh swot của tân hiệp phát phan tich swot vi du mô hình swot bai tieu luan bao cao ma tran swot bai tieu luan bao cao ma tran swot cua cocacola bai tieu luan phan tich ma tran swot mo hinh swost cua ngan hang phuong dong mo hinh khung trong kiem soat tailieu bài mẫu swot phan tich swot cua mot san pham swot mối liên hệ 3 mô hinh swot poster pest vi du phan tich theo mo hinh swot ma tran swot cua tan hiep phat bai kiem tra mo ta va phan tich mo hinh quan ly san xuat vi du cu the ve cach van dung mo hinh phan tich swot de xay dung chien luoc cua to chuc mô hình swot công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai phân tích mô hình swot công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai vi du minh hoa ve cach van dung mo hinh phan tich swot de xay dung chien luoc to chuc mo hinh swot doi voi nen kinh te viet nam phan tich swot cua mot san pham phan tich swot cua mot san pham vi dụ cho mô hinh swot vi dụ cho mô hinh swot phan tich swot mối liên hệ 3 mô hinh swot poster pest mô hình pest swot ma tran swot cua ngan hang thuong mai ví dụ về mô hình swot PHAN TICH SWOT CUA PEPSI ma tran swot trong viec phan tich doi thu cua comfort ma trận swot công ty hiệp phát ma trận swot phân tích môi trường kinh doanh cua công ty tân hiệp phát ma trận swot phân tích môi trường kinh doanh cua công ty tân hiệp phát ma trận swot phân tích môi trường kinh doanh cua công ty tân hiệp phát M%u00f4 h%u00ecnh SWOT cơ cấu tổ chức cafe trung nguyên Mo hinh ma tran SWOT cua con g ty ca phe trung nguyen phan tich tinh hinh tai chinh cua hoan anh gia lai phan tich to chuc theo mo hinh 7p phan tich to chuc theo mo hinh 7p phan tich mo hinh swot cua mobifone bansacthuonghieu.com bài mẫu swot mo hinh ma tran worst ma trận swot của mobifone phân tích SWOT phân tích SWOT phân tích SWOT chọn mẫu quảng cáo trên truyền hình rui phân tich vi du ve mo hinh ma tran swot vi du swot cua ca phe trung nguyen vi du swot cua ca phe trung nguyen vi du swot cua ca phe trung nguyen vi du ve mo hinh swot tai mot to chuc cu the...phan tich chu t phan tich ma tran swot ca phe trung nguyen bai tieu luan ve phan chia cong viec trong quan tri doanh nghiep mo hinh swot cua tra xanh o0 phan tich ma tran swot ca phe trung nguyen tieu luan ma tran swot ca phe hoa tan trung nguyen phan tich y tuong kinh doanh "mo cua hang quan ao" chudley lowry phân tích SWOT thuong hieu mô hình PEST của bia vi du ve mo hinh "SWOT" mô hình swot mô hình swot ma trận swot của công ty tân hiệp phát mô hình swot phan tich swot mô hình swot phan tich swot mo hinh swot http://bansacthuonghieu.com/chi-tiet/mo-hinh-phan-tich-swot-phan-3/1774.html Phan tich swot mô hình swot phân tích swot phân tích swot phân tích swot phân tích swot phan tich SWOT cua cong ty tan hiep phat ví dụ mô hình swot ví dụ mô hình swot mô hình swot vi du phan tich swot ví dụ về mô hình swot ví dụ về mô hình swot phan tich awot vi du ve swot cách phan tich swot mô hình swot của cafe trung nguyên phân tích SWOT phân tích SWOT phân tích SWOT phan tich swot mô hình swot Mo hinh SWOP ma tran swot cocacola phan tich SWOT ma tran swot cong ty pepsi mo hinh swot phân tích swot bai tieu luan phan tich ma tran swot ve coca cola phân tích ma trận swot cua công ty cocacola bảng phân tích swot mẫu phân tích swot phần 3 cho ví du cua phuong pháp phân tích ma tran swot mô hình swot cho trà xanh không độ tân hiệp phát phan tich swot mo hinh phan tich swot mo hinh phan tich swot mô hình phân tích swot phan tich swot phan tich pest cua pepsi mo hinh phan tich swot cu the mo hinh phan tich swot cu the phan tich swot ma trận swot mobi ví dụ về mô hình swot ví dụ về mô hình swot ma tran ife cua coca phân tich mô hình swot cua tra xanh 0 phân tích swot cafe trung nguyên phan tich swot cua cong ty ca phe trung nguyen phan tich swot cua cong ty ca phe trung nguyen ma trận swot của công ty tân hiệp phát ma trận swot của công ty TÂN HIỆP PHÁT phan tich mo hinh swot phan tich mo hinh swot các ví dụ về swort ma tran swot cua hoang anh gia lai mo hinh Swot mo hinh Swot mo hinh swot phan tich matran swort cua cong ty tan hiep phat ví dụ mô hình swot mo hinh swot phân tích swot cho các đơn vị vi dụ về ma trận swos swot cua tan hiep phat phan tich mo hinh SWOT cua coca cola phan tich mo hinh SWOT cua coca cola mo ta ma tran SWOT MA TRÂN SWOT CỦA COCA COLA mo hinh ma tran swot cua cong ty tan hiep phat Bo phan marketing cua Công ty Tân Hiệp Phát ví dụ phân tích swot ví dụ về mô hình swot ví dụ về mô hình swot ví dụ về mô hình swot mối liên hệ giữa PEST, POSTER, SWOT mối liên hệ giữa PEST, POSTER, SWOT mối liên hệ giữa PEST, POSTER, SWOT mô hình swot mẫu tra xanh 0 độ của tân hiệp phát bang swot cua cong ty tan hiep phat ma tran swot tan hiep phat ví dụ về SWOT mô hình swot mẫu phân tích mô hình swot của tân hiệp phát ví dụ về phân tích swot mô hinh pest cho cocacola mô hình swot khách sạn mô hình swot khách sạn mô hình swot khách sạn mô hình swot của cà phê trung nguyên ma tran swot cua cong ty ca phe trung nguyen ma trận swot của công ty coca-cola ma trận swot của công ty coca-cola 2014 PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT VÀ MÔ HÌNH PEST PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT VÀ MÔ HÌNH PEST PHÂN TÍCH MÔ HÌNH SWOT VÀ MÔ HÌNH PEST ví dụ về phân tích swot phân tích mô hình swot của tân hiệp phát phân tích ma trận swot của cà phê trung nguyên phân tích ma trận swot của cà phê trung nguyên bảng phân tích swot mẫu phân tích ma trận swot của ngân hàng matran swot tan hiep phat mô hình swot mẫu mô hình swot mô hình swot tan hiep phat phan tich mo hinh swot san xuat ca phe xanh o viet nam ma trận swot của tân hiệp phát ma tran SWOT cho tan hiep phat swot của HAGL swot tan hiep phat ma trận efe của công ty tân hiệp phát phan tich ma tran swot cua pepsi ma trận swot của tân hiệp phát môi trường swot của cà phê trung nguyên ma trận swot của tân hiệp phát ma trận swot của công ty tân hiệp phát ma trận swot của beeline ma trận swot của công ty coca ma trận swot của coca cola ma trận swot của công ty coca làm swot cho bản thân cụ thể mô hình swot của coca cola mô hình swot của coca cola mô hình swot của coca cola bảng phân tích swot mẫu IFE của cocacola mô hình swot mẫu phân tích swot của công ty tân hiệp phát
Trở về Trang chủ In trang này Lên đầu trang
Họ tên: Email:
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập website có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung) :
1. Exim - Sacom: Đường về một nhà
2. Doanh nghiệp Đông Nam Á gặp khó khăn
3. Tại sao doanh nghiệp lại cần email newsletter?
4. Thất bại chiến lược do đâu?
5. Vũ khí bí mật của nhà bán lẻ: Thẻ tích điểm
6. Lothamilk: Cho xong giờ nói lời cay đắng
7. "Đánh bằng báo chí" và "quấy phá đúng luật"
8. Doanh nghiệp Việt 'cô đơn' tiến ra thế giới
9. Doanh nghiệp tìm gì trong khủng hoảng?
10. Doanh nghiệp taxi tự rao bán mình
1. Mô hình phân tích SWOT (Phần 2)
2. Mô hình phân tích SWOT (Phần 1)
3. Bài học từ những vị sếp tồi
4. Những kỹ năng căn bản của CFO
5. Viết một bản kế hoạch kinh doanh thành công
6. Giám đốc IMF: Thế giới lắng nghe và học tập châu Á
7. Phân cấp lãnh đạo để nhân viên có vai trò lớn hơn
8. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 6)
9. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 5)
10. Những phẩm chất làm nên nhà lãnh đạo (Phần 4)
 
Tiêu điểm
 
Phản hồi nhiều nhất
 

 

Logo-BansacThuonghieu

© Copyright 2009-2014 Bản Sắc Thương Hiệu
Văn Phòng: Tầng 18, Tòa nhà Icon 4, số 243A Ä

Thiết kế logo | Nhận Diện Thương Hiệu | tấm ốp tường 3D | Tấm ốp 3D | Thuốc tránh thai | Bong da truc tiep

GEO IP Distance from