Phân tích Báo cáo tài chính: Ý nghĩa và phương pháp
Trang chủ » Doanh Nghiệp

Phân tích Báo cáo tài chính: Ý nghĩa và phương pháp

Bài này tôi sẽ giới thiệu với các bạn cách để đọc và phân tích Báo cáo tài chính. Từ đó bạn sẽ có cái nhìn, có cách đánh giá tình hình tài chính của một doanh nghiệp một cách hiệu quả và sát thực.

 

1. Ý nghĩa và các mục tiêu phân tích báo cáo tài chínhPhân tích báo cáo tài chính xét theo nghĩa khái quát đề cập tới nghệ thuật phân tích và giải thích các báo cáo tài chính. Để áp dụng hiệu quả nghệ thuật này đòi hỏi phải thiết lập một quy trình có hệ thống và logic, có thể sử dụng làm cơ sở cho việc ra quyết định. Trong phân tích cuối cùng, việc ra quyết định là mục đích chủ yếu của phân tích báo cáo tài chính. Dù cho đó là nhà đầu tư cổ phần vốn có tiềm năng, một nhà cho vay tiềm tàng, hay một nhà phân tích tham mưu của một công ty đang được phân tích, thì mục tiêu cuối cùng đều như nhau - đó là cung cấp cơ sở cho việc ra quyết định hợp lý. Các quyết định xem nên mua hay bán cổ phần, nên cho vay hay từ chối hoặc nên lựa chọn giữa cách tiếp tục kiểu trước đây hay là chuyển sang một quy trình mới, tất cả sẽ phần lớn sẽ phụ thuộc vào các kết quả phân tích tài chính có chất lượng. Loại hình quyết định đang được xem xét sẽ là yếu tố quan trọng của phạm vi phân tích, nhưng mục tiêu ra quyết định là không thay đổi. Chẳng hạn, cả những người mua bán cổ phần lẫn nhà cho vay ngân hàng đều phân tích các báo cáo tài chính và coi đó như là một công việc hỗ trợ cho việc ra quyết định, tuy nhiên phạm vị chú ý chính trong những phân tích của họ sẽ khác nhau. Nhà cho vay ngân hàng có thể quan tâm nhiều hơn tới khả năng cơ động chuyển sang tiền mặt trong thời kỳ ngắn hạn và giá trị lý giải của các tài sản có tính cơ động. Còn các nhà đầu tư cổ phần tiềm năng quan tâm hơn đến khả năng sinh lợi lâu dài và cơ cấu vốn. Tuy nhiên, trong cả hai trường hợp, sự định hướng vào việc ra quyết định của công tác phân tích là đặc trưng chung.Có hai mục đích hoặc mục tiêu trung gian trong phân tích báo cáo tài chính, đồng thời là mối quan tâm cho mọi nhà phân tích thông minh.

- Thứ nhất, mục tiêu ban đầu của việc phân tích báo cáo tài chính là nhằm để "hiểu được các con số" hoặc để "nắm chắc các con số", tức là sử dụng các công cụ phân tích tài chính như là một phương tiện hỗ trợ để hiểu rõ các số liệu tài chính trong báo cáo. Như vậy, người ta có thể đưa ra nhiều biện pháp phân tích khác nhau nhằm để miêu tả những quan hệ có nhiều ý nghĩa và chắt lọc thông tin từ các dữ liệu ban đầu.- Thứ hai, do sự định hướng của công tác phân tích tài chính nhằm vào việc ra quyết định, một mục tiêu quan trọng khác là nhằm đưa ra một cơ sở hợp lý cho việc dự đoán tương lai. Trên thực tế, tất cả các công việc ra quyết định, phân tích tài chính hay tất cả những việc tương tự đều nhằm hướng vào tương lai. Do đó, người ta sử dụng các công cụ và kĩ thuật phân tích báo cáo tài chính nhằm cố gắng đưa ra đánh giá có căn cứ về tình hình tài chính tương lai của công ty, dựa trên phân tích tình hình tài chính trong quá khứ và hiện tại, và đưa ra ước tính tốt nhất về khả năng của những sự cố kinh tế trong tương lai.Trong nhiều trường hợp người ta nhận thấy rằng, phần lớn công việc phân tích báo cáo tài chính bao gồm việc xem xét cẩn thận, tỷ mỉ các báo cáo tài chính, thậm chí cả việc đọc kỹ lưỡng hơn đối với các chú thích và việc sắp xếp lại hoặc trình bày lại các số liệu sẵn có để đáp ứng nhu cầu của người phân tích. Khi đó, người ta có thể hỏi tại sao không thể chấp nhận các báo cáo tài chính đã chuẩn bị theo các mệnh giá, nói cách khác là tại sao lại “can thiệp vào các con số” ngay từ đầu? Câu trả lời hiển nhiên là, hầu như luôn luôn phải có can thiệp đôi chút để “hiểu rõ các con số”. Nhìn chung, đòi hỏi phải có sự phân tích nào đó với tư cách là bước đầu tiên đối với báo cáo tài chính đã được chuẩn bị nhằm chắt lọc các thông tin từ các số liệu trình bày trong báo cáo. Thứ hai, hầu hết các quyết định được thực hiện trên cơ sở phân tích báo cáo tài chính là khá quan trọng, cho nên việc chấp nhận các số liệu tài chính đã trình bày lúc đầu thường là một cách làm không tốt. Về mặt tài chính, hầu hết các quyết định đều đòi hỏi phải sử dụng một kết cấu logic, trong đó, các cảm nghĩ và các kết luận có thể được phát triển một cách có hệ thống và có ý kiến đánh giá hợp lý.2. Công cụ phân tích Báo cáo tài chínhHiện này, công cụ thường được sử dụng trong phân tích báo cáo tài chính là Phân tích tỷ lệ. Việc sử dụng các tỷ lệ cho phép người phân tích đưa ra một tập hợp các con số thống kê để vạch rõ những đặc điểm chủ yếu về tài chính của một số tổ chức đang được xem xét. Trong phần lớn các trường hợp, các tỷ lệ được sử dụng theo hai phương pháp chính. Thứ nhất, các tỷ lệ cho tổ chức đang xét sẽ được so sánh với các tiêu chuẩn của ngành. Có thể có những tiêu chuẩn của ngành này thông qua các dịch vụ thương mại như của tổ chức Dun and Bradstreet hoặc Robert Morris Associates, hoặc thông qua các hiệp hội thương mại trong trường hợp không có sẵn, các tiêu chuẩn ngành cho ngành đã biết hoặc do tổ chức mà ta đang xem xét không thể dễ dàng gộp lại được thành một loại hình ngành “tiêu chuẩn”. Các nhà phân tích có thể đưa ra một tiêu chuẩn riêng của họ bằng cách tính toán các tỷ lệ trung bình cho các công ty chủ đạo trong cùng một ngành. Cho dù nguồn gốc của các tỷ lệ là như thế nào cũng đều cần phải thận trọng trong việc so sánh công ty đang phân tích với các tiêu chuẩn được đưa ra cho các công ty trong cùng một ngành và có quy mô tài sản xấp xỉ.Công dụng lớn thứ hai của các tỷ lệ là để so sánh xu thế theo thời gian đối với mỗi công ty riêng lẻ. Ví dụ, xu thế số dư lợi nhuận sau thuế đối với công ty có thể được đối chiếu qua một thời kỳ 5 năm hoặc 10 năm. Rất hữu ích nếu ta quan sát các tỷ lệ chính thông qua một vài kỳ sa sút kinh tế trước đây để xác định xem công ty đã vững vàng đến mức nào về mặt tài chính trong các thời kỳ sa cơ lỡ vận về kinh tế.Đối với cả hai phạm trù sử dụng chính, người ta thường nhận thấy rằng “trăm nghe không bằng mắt thấy” và việc mô tả các kết quả phân tích dưới dạng đồ thị thường rất hữu ích và xúc tích. Nếu ta chọn phương pháp này để trình bày các kết quả thì tốt nhất là nên trình bày cả tiêu chuẩn ngành và xu thế trên cùng một biểu đồ. Các tỷ lệ tài chính then chốt thường được nhóm lại thành bốn loại chính, tuỳ theo khía cạnh cụ thể về tình hình tài chính của công ty mà các tỷ lệ này muốn làm rõ. Bốn loại chính, xét theo thứ tự mà chúng ta sẽ được xem xét ở dưới đây là:a. Khả năng sinh lợi: Các tỷ lệ “ở hàng dưới cùng” được thiết kế để đo lường năng lực có lãi và mức sinh lợi của công ty.b. Tính thanh khoản: Các tỷ lệ được thiết kế ra để đo lường khả năng của một công ty trong việc đáp ứng nghĩa vụ thanh toán nợ ngần ngắn hạn khi đến hạn.c. Hiệu quả hoạt động: Đo lường tính hiệu quả trong việc sử dụng các nguồn lực của công ty để kiếm được lợi nhuận.d. Cơ cấu vốn (đòn bẩy nợ / vốn): Đo lường phạm vi theo đó việc trang trải tài chính cho các khoản vay nợ được công ty thực hiện bằng cách vay nợ hay bán thêm cổ phần. Có hàng loạt tỷ lệ trong mỗi loại nêu trên. Ta sẽ xem xét tuần tự từng loại và sẽ khảo sát các tỷ lệ chính trong mỗi nhóm.


bansacthuonghieu.com 

Tags: ý nghĩa màu sắc trong thương hiệu beeli Mau bao cao ve nhuong quyen thuong mai kinh do bakery Mau bao cao ve nhuong quyenthuong mai kinh do bakeryu Y nghia cua just do it Cau hoi tinh huong phan tich tin dung ca nhan Mất báo cáo tài chính có việc gì không Y nghia mau sac trong logo Phương pháp tiết kiệm chi phí Su can thiet cua phan tich bao cao tai chinh ý nghĩa logo nike Phan tich moi truong ben trong cua beline Bản mẫu phân tích lợi nhuận kế hoạch kinh d Phuong phap tuyen dung nhan vien ý nghĩa cua slogan nike Phương pháp thiết kế nhãn Y nghia cua tiet kiem 1 dong chi phi Ví dụ về mô hình phân tích chi phí và lợi nhuận trong một công ty Neu y nghia cua cau moi ho rang lanh Phan tich nguồn lực tài chính cua beline Phan tich swot cua beeline Tm phia sau logo hoac thuong hieu co y nghia la gi Mẫu báo cáo tham luận tiết kiệm chi phí của các công ty than Phan tich pest tmdt ý nghĩa logo ibm ở việt nam hiện nay chiến lược bcg nào là ý nghĩa nhất Y nghia mau sac cua bao bi Bai mau ve ban phan tich cong viec Y nghia mau đen và màu trang trong thương hiêu ý nghĩa màu sắc của pepsi Y nghia logo cua cocacola Phân tích báo cáo tài chính theo quan điểm truyền thống Bảng phân tích báo cáo dòng tiền mẫu Y nghia cua slogan walmart ý nghĩa các biểu thượng trong thiết kế logo Bản phân tích swot của casumina Những bài phân tích về chiếc lược marketing của trà xanh 0 độ Y nghia logo cua coca cola Phuong phap phat tien nha hang an Y nghia bao bi chocolate m&m Y nghia thuong hieu co.op mart Cac phuong phap phan tich bao cao tai chinh Nội dung của phương pháp so sánh trong phân tích báo cáo tài chính Y nghia cua mau sac cho san pham Phân tích đòn bẩy hoạt động trong công ty thương mại Báo cáo tài chính có rủi ro Hãy suy nghĩ về công việc của bạn và cho biết ý nghĩa của nguyên lý “làm đúng ngay từ đầu”? Cho biết ý nghĩa của nguyên lý “làm đúng ngay từ đầu”? doanh nghiỆp thƯỜng Áp dỤng phƯƠng phÁp phỎng vẤn nÀo? Muc dich va y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep ý nghĩa của nhãn hiệu Tai lieu tham khao phan tich bao cao tai chinh cua mot cong ty Chuc nang va y nghi cua cac bang bao cao tai chinh Y nghi cua cac bang bao cao tai chinh Y nghia cua mau xanh la cay Các sử dung swot để phân tích lựa chọn chiến lược kinh doanh va đánh giá đối thủ cạnh tranh Phuong phap phan tich tai chinh trong ngan hang thuong mai Y nghia cac chi tieu phan tich tai chinh ý nghĩa của phân tích báo c Phan tich bao cao tai chinh mot cach don gian Cac phuong phap phat trien nha hang Y nghia cua tai chinh trong kinh te Chuc nang va y nghia cua cac bang bao cao tai chinh Y nghia phuogn phap luan vat chat va ya thuc Cac tieu chi danh gia cong viec phan tich tai chinh Phân tích trả lương theo thời gian Tai lieu de an : su dung cong cu phan tich hoat dong san xuat kinh doanh trong viec kiem soat chi phi Phan tich ma tran swot cua cong ty tra xanh khong do Cach lam bao cao tai chinh cua cac cong ty thuong mai Neu va phan tich y nghia cua doanh thu tieu thu Báo cáo tốt nghiệp phân tích swot hoạch định chiến lược phát triển kinh doanh Ý nghĩa và mục đích đánh giá khái quát tình hình tài chính Phương pháp đánh giá nhân sự y nghia cua mau sac trong cong nghe Chức năng và ý nghĩa của các báo cáo tài chính Phan tich bao cao tai chinh Y nghia thuong hieu nike Cach phan tich bao cao tai chinh Y nghia va do lớn của các tỷ số tài chính Phuong phap phan tich doc,phan tich ngang Ý nghĩa của phẩm màu trong công nghiệp và đời sống Phan tich huy dong von tu cac nguon ta nen dung phuong phap phan tich gi ý nghĩa của logo pepsi Phuong phap lam nao phat trien Ý nghĨa slogan cuẢ nike Phan tich 5 luc luong canh tranh trong ngay anh huong den 1 doanh nghiep cu the Y nghia phan tich tai chinh ý nghĩa logo mới của pepsi Vai trò và ý nghĩa cua thương hiệu ý nghĩa màu sắc thiết kế Ý nghĨa phÂn tÍch tinh hÌnh tÀi chÍnh cỦa doanh nghiỆp Y nghia mau sac Phan tich y nghia cac thong so tai chinh quan tri Hãy suy nghĩ về công việc của bạn và cho biết ý nghĩa của nguyên lý lam dung ngay tu dau Hãy suy nghĩ về công việc của bạn và cho biết ý nghĩa của nguyên lý “làm đúng ngay từ đầu”? Tieu luan.com nghen cuu, phan tich, danh gia ve chien luoc va toan bo qua trinh phat trien cua thuong hieu Y nghia cua viec phan tich tai chinh doanh nghiep Báo cáo định hướng phát triển xuat khau nu trang Một số rủi ro trong báo cáo tài chính Phan tich chien luoc marketing cua sua anlene Y nghia cach ap dung ty gia tien mat so sanh bao cao tai chih giua hai cong y cung nganh phan tich tai chinh tai cong ty thuong mai dich vu phan tich tai chinh tai cong ty thuong mai dich vu DE TAI PHAN TICH BAO CAO TAI CHINH CTY DUOC sự khác biệt giữa hợp nhất báo cáo tài tình và tổng hợp báo cáo tài chính phan tich bao cao tai chinh tổ chức công tác phân tích tài chính trong doanh nghiệp báo cáo phân tích logo pessi kiem toan bao cao tai chinh co y nghia ntn kiem toan bao cao tai chinh co y nghia ntn Mẫu Phân tích báo cáo tài chính đúng nhất? phan tich khai quat bao cao tai chinh ý nghia cua cau " lam dung ngay tu dau " phan tich bao tai chinh de an phan tich bao cao tai chinh phan tich bao cao tai chinh bang phuong phap ngang doc ti le phân tích báo cáo tài chính "mẫu phân tích báo cáo tài chính" phan tich bao cao tai chinh khai quat phan tich bao cao tai chinh phân tích lợi nhuận từ việc thiết kế logo đọc và hiểu được báo cáo tài chính doanh nghiệp phân tích báo cáo tài chính mẫu ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính ý nghĩa của việc phân tích tình hình tài chính phan tich bao cao tai chinh thuong mai cua kinh do phan tich bao cao tai chinh cong ty ibm phan tich bao cao tai chinh cong ty ibm phương pháp tỷ lệ trong báo cáo tài chính bảng tài chính của pepsi cach phan tich y nghia cua mot thuong hieu ky thuat phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang phân tích lợi nhuận sau khi thiết kế logo y nghia viec Tham quan cơ sở cua PR y nghia viec phan tich bao cao tai chinh phan tich bao cao tai chinh noi dung phan tich tai chinh phan tich bao cao tai chinh dung phuong phap swot phan tich bao cao tai chinh cua ngan hang phân tích báo cáo tài chính phạn tích bctc walmart 2010 y nghia logo tra xanh khong do bao cao tai chinh cua coca cola phan tich bao ca tai chinh cty kinh do phân tích sowt từ các báo cáo tài chính bảng báo cáo tài chính phân tích rủi ro của "công ty thương mại" mẫu báo cáo phân tích tài chính pepsi báo cáo tài chính của pepsi và cocacola y nghia cua phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang cách phan tich báo cáo kết quả kinh doanh do an bao cao tai chinh bao cao tai chinh cong ty co phan sua anlene ý nghĩa của việc phân tích cơ cấu tài sản nguồn vốn mẫu báo cáo tài chính của công ty pessi bao cao tai chinh walmart 2010 phan tich tai chinh phan tich y nghia phuong phap luan ve moi quan giua vat chat va y thuc "logo" "báo cáo" "phân tích" "logo" "báo cáo" "phân tích" "logo" "báo cáo" "phân tích" "logo" "báo cáo" "phân tích" "logo" "báo cáo" "phân tích" phan tich bao cao tai chinh nhu the nao phân tích báo cáo tài chính: ý nghĩa và phương pháp bai tap bai giai cac chi tieu tai chinh trong phan tich bao cao tai chinh phan tich pest coop mart y nghia cua nguồn lực tài chính phân tích pest cho co.op mart ý nghĩa phân tích tài chính biểu đồ phân tích tài chính y nghia bao cao ket qua kinh doanh theo chieu doc ý nghĩa phân tích tài chính tieu luan phan tich tài sản nợ, tài sản có của ngân hàng thương mại và một số giải pháp phan tich cac chi so tai chinh cua ngan hang bai phan tich tai chinh cong ty xay dung tac dung phuong phap phan tich tai chinh theo chieu ngang phan tich 1 bangbao cao tai chinh nhu the nao phan tich 1 bangbao cao tai chinh nhu the nao y nghia phan tich tai chinh doc va ngang bao cao tai chinh theo chieu doc la gi y nghia cua phan tich theo chieu doc y nghia cac con so trong bao cao tai chinh so sanh bao cao tai chinh theo chieu doc la sao de tai phan tích tài chính phân tích báo cáo tài chính: ý nghĩa và phương pháp phan tich bao cao tai chinh co y nghia gi doi voi nha quan tri www.muc dich va y nghia cua viec lap va phan tich bao cao tai chinh bai tap phan tich tai chinh Phan tich bctc co y nghia gi doi voi nha quan tri Phan tich bctc co y nghia gi doi voi nha quan tri pest coopmart bai mau phan tich kinh doanh theo chieu doc ý nghĩa của logo tra xanh khong do bai tap ke toan tai chinh ve san phan do dang bang phuong phap kiem ke dinh ky phân tích bctc walmat bm báo cáo hdkqkd phan tich can doi cua ngan hang "y nghi cua phan tich bao cao tai chinh" y nghia va ban sac thuong hieu bai phân tích tài chính mẫu ban bao cao tai chinh coopmart phan tich PESTLE cua coopmart phân tích bctc công ty mẫu phan tich bao cao tai chinh cocacola y nghia ngan hang thuong mai phân tích PESTLE phuong phap phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang tai lieu phan tich bao cao tai chinh theo chieu doc va chieu ngang phan tich bang bao cao ket qua kinh doanh theo chieu ngang phan tich bang bao cao ket qua kinh doanh theo chieu ngang so sanh chi tieu 2 cong ty co phan cach phan tich ngang doc cua bao cao tai chinh bản báo cáo tài chính pepsico tài liệu phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp cach lap cac bao cao tai chinh bao cao tai chinh y nghia bai tap ve cac phuong phap su dung trong phan tich hoat dong kinh doanh một số phân tích tài chính mẫu bai phan tich bao cao tai chinh theo phuong phap chieu ngang y nghia viec phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang phân tích báo cáo tài chính mẫu báo cáo tài chính co.op mart ý nghĩa phân tích pestel mau bieu bao cao noi bo cua nhtm bài mẫu phân tích báo cáo tài chính 10 năm phương pháp phân tích báo cáo tài chính-phân tích xu hướng mot so bi kip trong phan tich bctc một bài phân tích báo cáo tài chính mẫu phan tich bao cao tai chinh la gi` phuong phap so sanh trong phan tich bctc la gi y nghia chi tieu phan tich tai chinh kiem toan bctc co y nghia gi phan tich bao cao tai chinh cua coop mart bao cao tai chinh chi tiet cua coop mart "bctc cocacola" mau bieu phan tich hieu qua du an phan tích báo cáo tài chính bằng phương pháp so sánh phan tích báo cáo tài chính bằng phương pháp so sánh so sánh và phân tích báo cáo tài chính trong 2 năm liên tiếp the nao la phuong phap ty le trong phan tich tai chinh y nghia phan tich bao cao tai chinh bảng báo cáo về tình trạng hoạt động quản trị rủi ro củacông ty logic associates ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính y nghai cua phan tích theo chieu ngang BCTC Cocacola phuong phap so sanh theo chieu ngang báo cáo tài chính pepsi và coca 2010 báo cáo tài chính ý nghĩa báo cáo tài chính ý nghĩa ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính bảng tài chính của pepsico giải thích tại sao các báo cáo tài chính quan trọng đối với quá trình ra quyết định trong phân tích tài chính tại sao bctc quan trọng đối với quá trình ra quyết định y nghia cua bao cao tai chinh doi voi ngan hang sau khi cho vay "báo cáo tài chính" và ý nghĩa y nghia cau phan tich tai chinh y nghia cau phan tich tai chinh y nghia cua phan tích bao cao tai chinh phan tich swot cua nike ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính tài liệu phân tích báo cáo tài chính Phan tich tai chinh co y nghia voi ai phan tich pest cua beeline tai viet nam quy trình báo cáo tài chính ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính bai tap phuong phap phan tich bctc theo chieu ngang la gi bai giai ve phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang phan tich bao cao tai chinh theo cac chi so phan tich tai chinh co y nghia voi ai phân tích tài chính doanh nghiệp đối với nhà đầu tư phan tich tinh hinh tai chinh cua beeline bieu do tinh hinh tai chinh cua beeline lap trinh bao cao tai chinh tai cong ty lap trinh bao cao tai chinh tai cong ty pestle groupon phan tich kha nang thanh toan no ngan han phan tich loi nhuan cong ty kdc ke toan hieu gi qua bao cao tai chinh báo cáo tài chính coopmart y nghia phan tich bao cao tai chinh doanh nghiep bai tap va bai giai mon phan tich bao cao tai chinh noi dung phan tich bao cao tai chinh theo chieu doc noi dung phan tich bao cao tai chinh theo chieu doc nguồn tài chính pepsi y nghia phan tich bao cao tai chinh su dung swot phan tich nguon tai chinh cua ngan hang phan tich khai quat bao cao tai chinh phan tich khai quat bao cao tai chinh mau phan tich chi phi xay dung bao cao tai chih bao cao tai chih phan tich san pham tra xanh khong do bai tap su dung swot lam co so quyet dinh cho vay phan tich bao cao tai chinh cong ty sua anlene phan tich bao cao tai chinh cong ty sua anlene phan tich pest thi phan tich phan nao trong bao cao tai chinh cua nam phân tích logo pepsi phân tích tình hình tài chính của công ty pepsico phan tich bctc theo phuong phap xu huong bang phan tich tinh hinh t i chinh cua coopmart pestle của coopmart PHÂN TICH SWOT CUA NIKE cach phan tich bao cao tai chinh theo chieu doc va chieu ngang 10 nguyên lý kinh tế học, nguyen ly nao co y nghia nhat so sanh theo chieu ngang bang ket qua kinh doanh tieu luan phan tich ket qua hoat dong kinh doanh ve san pham tra xanh khong do phan tich kha nang sinh loi cua cong ty pepsi chi tieu phan tich don bay tai chinh trong nhtm bctc cocacola phan tich swot wal-mart noi dung phan tich bckqkd theo chieu doc phan tích logo co.opmart Phương pháp phân tích xu hướng trong phân tích báo cáo tài chính cach phan tich theo chieu doc doi voi bang bao cao tai chinh bao cao tài chính coopmart 2011 phan tich bao cao tai chinh theo phuong phap so sanh bài phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp clip phân tích báo cáo hoạt động tài chính bản phân tích tài chính của cocacola cac chi tieu phan tich rui ro cua bao cao tai chinh phan tich theo chieu ngang, chieu doc, ý nghĩa phân tích báo cáo tài chính công ty caosumina bai mau phan tich chi so dua tren bang bao cao tai chinh nhunh baiphan tigh chinh tri hay nhunh baiphan tigh chinh tri hay đánh giá tổng hợp tình hình tài chính của pepsi phân tích báo cáo tài chính mẫu bài mẫu phân tích báo cáo tài chính năm 2009 2010 bài mẫu phân tích báo cáo tài chính năm 2009 2010 lam sao biet bao cao tai chih cong ty da duoc chinh sua The nao la phan tich tai chinh theo chieu ngang phan tich cau truc tai chinh trong doanh nghiep phan tich tinh hinh tuong lai cua pepsi Muc dich cua ngan hang phan tich hdkd trinh bay muc dich, tac dung cua phan tich tai chinh du an dau tu trinh bay muc dich, tac dung cua phan tich tai chinh du an dau tu phan tich tinh hinh tai chinh cong ty pepsi y nghia "nguon von" trong bctc mục tiêu của phương pháp so sánh theo chieu doc trong phan tich tai chinh doanh nghiep bai mau phan tich bao cao tai chinh bao cao tai chinh cua coopmart ý nghĩa báo cáo tài chính sự cần thiết của việc phân tích báo cáo tài chính định hướng chiến lược theo phân tích SWOT phương pháp phân tích báo cáo tài chính của ngân hàng ý nghỉa báo cáo tài chính tham dinh tai chinh du an co y nghia gi phân tích pest ở pepsi pham vi của đề tài phân tích bảng báo cáo tài chính cơ sở thực hiện kế hoạch theo phân tích swot của casumina 2012 thực hiện các phân tích tài chính của trà xanh khogn đô ky thuat phan tich bao cao tai chinh theo quan diem cua tin dung ngan hang y nghia ten tra xanh khong do bao cao tai chinh ngan han của mot cong ty phan tich bao cao tai chinh nham muc tieu gi báo cáo tài chính của công ty cocacola 2011 y nghia chon chuyen de lap va phan tich bao cao tai chinh bai tap phan tich bao cao tai chinh co loi giai cac de tai bao cao cua loai hinh cong ty thuong mai-dich vu ly do chon chuyen de lap va phan tich bao cao tai chinh bảng báo cao phân tích tài chính của công ty pepsico bảng báo cáo tài chính của công ty pepsico các phương pháp phân tích tài chính doanh nghiệp báo cáo tái chính coca cola viet nam bieu do phan tich bao cao tai chinh bieu do phan tich bao cao tai chinh ve bieu do phan tich bao cao tai chinh trinh bay he thong bao cao va y nghia cua no trong doanh nghiep "cach phan tich bao cao ket qua kinh doanh" quy trinh tien hanh phan tich bao cao tai chinh phan tich tinh hinh tai chinh theo ma tran swot giai thich y nghia ti so bao cao tai chinh y nghĩa quy trinh cho vay bảng phân tích báo cáo tài chính mẫu phan tich tinh hinh tai chinh cua cong ty casumina tài chính của công ty walmart trong các năm gần đây y nghia bctc ý nghĩa nguồn tài chính mau bao cao ket qua hoat dong kinh doanh cua cty ibm ý nghĩa của bảng báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh ý nghĩa của bảng báo cáo kêt quả hoạt động kinh doanh bài mẫu về phân tích báo cáo bài học từ swot walmart y nghia phan tich bao cao tai chinh ly do lua chon,cach tinh va y nghia cua 2 chi tieu tai chinh ma ngan hang quan tam Phương pháp đọc, phân tích báo cáo tài chính bao cao tai chinh cua coopmart y nghia phân tích lợi nhuận tình hình tài chính của cocacola cac bai phan tich bao cao tai chinh dac sac bao cao tai chinh pepsico ý nghĩa của các báo cáo tài chính phân tích báo cáo tài chính bằng biểu đồ y nghia viec phan tich chi so tai chinh y nghia tra xanh khong do trình bày phương pháp phân tích swot báo cáo tài chính của coopmart bao cao tai chinh co y nghia gi cac phuong su dung de tai bao cao cua nha hang báo cáo tài chính năm 2011 của pepsi cach doc bao cao tai chinh cua mot cong ty bai tap co loi giai phan tich bao cao ket qua kinh doanh bảng phân tích báo cáo tài chính của công ty coca cola y nghia phan tich tai chinh o viet nam phuong phap so sanh cua ngan hang phuong phap so sanh cua ngan hang phuong phap so sanh cua ngan hang khai quat va y nghia cua viec phan tich swot phân tích báo cáo tài chính: ý nghĩa và phương pháp Phương pháp phân tích báo cáo giải thích ý nghĩa của logo ý nghĩa viec phan tich ngang phan tich bao cao ket qua kinh doanh theo chieu doc ý nghia va muc đichcua viec huy dong von cách đọc bctc bt phan tich bao cao tai chinh phan tich va danh gia tinh hinh tai chinh cua cty tính đòn bẩy tái chính từ báo cáo tài tình phuong phap phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang phuong phap phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang phan tich tinh hinh tai chinh bang phuong phan phan tich theo chieu ngang phan tich tinh hinh tai chinh bang phuong phan phan tich theo chieu ngang phan tich bao cao ket qua hoat dong kinh doanh theo chieu doc dinh nghia phuong phap phan tich danh gia ngang kiem toan y nghia chi tieu tai chinh can ban bai tap bao cao ket qua kinh doanh theo chieu ngang phan tich bctc trong kiem toan ý nghĩa, phương pháp đánh giá tình hình ý nghĩa, phương pháp đánh giá tình hình mau bai tap phan tich hoat dong kinh doanh lam nhu the nao phan tich tai chinh dn cong ty cao su mina y nghĩa walmart phan tich khai quat co cau tai san, nguon von cua ngan hang phan tich bang bao cao tai chinh tom tat bai tap phan tich bao cao ket qua kinh doanh theo chieu ngang cua cong ty ý nghĩa của phương pháp so sánh ý nghĩa của phương pháp so sánh bài mẫu phân tích hiệu quả hoạt động cua ngân hàng mẫu phân tích báo cáo tài chính hay thiet yeu cua phan tich bao tai chinh doi voi nha dau tu trong tuong lai quan tam gi trong bao cao tai chinh bao cao ket qua hoat dong kinh doanh pepsico y nghia bieu do tai san nguon von tinh hinh tai chinh casumina tinh hinh tai chinh casumina khai quat ve y nghia phan tich swot chi so tai chinh la gi báo cáo phân tích đề tài trong quá trình thực hiện bai tap phan tich ty so tai chinh co loi giai bai tap phan tich tai chinh co loi giai báo cáo tài chính năm 2011 của cocacola bảng phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần casumina bảng phân tích báo cáo tài chính công ty cổ phần casumina "phan tich kha nang sinh loi cua cong ty" ý nghỉa của báo cáo tài chính bao cao tai chinh cong ty pepsi phương pháp phân tích báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo chièu ngang "tài chính của công ty coca cola" ye nghia he so kha nang thanh toan ban bao cao tai chinh cong sua anlene 2011 báo cáo tài chính coopmart "báo cáo tài chính" pepsi việt nam số liệu báo cáo tài chính coopmart ý nghĩa phân tích tài chính phân tích pestel cho trà xanh cach trinh bay lap bang phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang phan tich bao cao tai chinh của coca cola phan tich tinh hinh tai chinh cua cong ty cocacola viet nam báo cáo tài chính pepsico tính cấp thiết của đòn bẩy tài chính phân tích tài chính coop mart BCTC cua COCACALA pest phân tích cho walmart cách phân tích báo cáo tài chính bctc cua coca cola vietnam phân tích tình hình tài chính của coopmart "phan tich swot cua casumina" bctc cty cocacola bao cao tai chinh cua copmart phân tích swot walmart quyết định về việc cho vay trên cơ sở phân tích đánh giá tình hình tài chính của công ty qua cac chi tieu tai chinh phân tích báo cáo tài chính của cty pepsico phân tích tình hình tài chính công ty coca cola năm 2011 phân tích tình hình tài chính công ty coca cola năm 2011 phân tích tài chính của công ty casumina báo cáo tài chính hợp nhất pepsi phân tích tài chính pest cho lợi nhuận phân tích tài chính pest cho lợi nhuận phân tích báo cáo tài chính công ty pepsi bctc coca-cola phân tích tình hình tài chính của công ty pesi năm 2009 phan tich bao cao tai chinh theo chieu doc va ngang phan tich bao cao tai chinh theo chieu ngang cong ty 2010 phuong phap phan tich bao cao tai chinh báo cáo tài chính của co.op mart dinh nghia ve phan tich bao cao tai chinh theo nha quan tri phân tích tài chính trà xanh ý nghĩa của phương pháp so sánh khi phân tích tài chính phân tích tình hình tài chinh của côcacôla bao cao tai chinh cách làm một bài phân tích báo cáo tài chính phân tích hệ thống báo cáo tài chính pepsico vietnam báo cáo tài chính phan tich bctc theo chieu doc la j j cac phuong phap ve phan tich tai chinh "báo cáo tài chính của công ty coca cola" phan tich y nghia phap ly ve cac quyen va nghia vu co ban cu doanh nghiep phan tich y nghia phap ly ve cac quyen va nghia vu co ban cu doanh nghiep phan tich y nghia cua tai lieu luu tru trong doanh nghiep phương pháp tỷ lệ của báo cáo tài chính y nghia cua pestel y nghia cua pestel phân tích báo cáo tài chính từ 2009 đến 2011 tinh hinh tai chinh cong ty coca-cola cong cu swot trong kinh doanh cua co.op mart bai mau mau bao cao tai chinh pepsico bansacthuonghieu.com y nghia cac chi tieu trong phan tich tai chinh phân tích báo cáo tài chính công ty pepsico su can thuyet cua viec phan tich bao cao tai chinh muc dich y nghia phan tich tinh hinh tai chinh muc dich y nghia phan tich tinh hinh tai chinh muc dich y nghia phan tich tinh hinh tai chinh ý nghĩa của bảng báo cáo tài chính phân tích báo cáo tài chính của cocacola việt nam y nghia cau truc von cua cong ty y nghia phân tich kiêm toan phan tich swot walmart phan tich tai chinh coca cola Phân tích PESTLE phần environment bao cao tai chinh bảng báo cáo tài chính năm 2009 của cocacola Y nghia ve hoat dong bao ve tai nguyen moi truong doi voi ban than phan tich tai chinh doanh nghiep co y nghia gi doi voi nha phan tich tai chinh coopmart co nghia la j bản mẫu báo cáo tài chính báo cáo tài chính pepsico việt nam phan tich hoat dong kinh doanh theo chieu doc "rủi ro của công ty thương mại" báo cáo tài chính cach tinh bangbao cao ket qua hoat dong kinh doanh báo cáo tài chình công ty pepsi su can thiet cua phan tich tinh hinh tai chinh cong ty giai thich cac chi tieu trong bảng ket qua hoat dong kinh doanh mon kiem toan va phan tich co y nghia gi tieu luan phan tich qua trinh hinh thanh va phat trien chu nghia tu ban doc quyen y nghia phung phap luan bctc pepsi vietnam phuong phap phan tich theo chieu ngang bảng báo cáo tài chính pepsico trinh bay y nghia va noi dung cua bao cao tai chinh trinh bay y nghia va noi dung cua bao cao tai chinh y nghia cua bao cao hoat dong kinh doanh y nghia tac dung cua bao cao hoat dong kinh doanh y nghia tac dung cua bao cao hoat dong san xuatkinh doanh y nghia cua cac ty so trong phan tich hoat dong kinh doanh phương pháp đọc báo cáo tài chính phuong phap danh gia khai quat muc do doc lap tai chinh cách phân tích báo cáo tài chính theo chiều ngang y nghia mon kiem toan va phan tich bang cac vi du cu the,hay phan tich vai tro cua tien du tru trong hoat ngan hang thuong mai. tu do rut ra ket luan can thiet cho hoat dong cua he thong ngan hang ( phan tich mot ngan hang thuong mai cu the) su lieu va nguon dư lieu pphuc vu phan tich y nghia phuong phap so sanh theo chieu ngang bao cao tai chinh coopmart 2011 cac phuong phap phan tich bao cao tai chinh tieu luan tai lieu cua doanh nghiep la bang chung de chung minh hoat dong kinh doanh lanh manh tieu luan tai lieu cua doanh nghiep la bang chung de chung minh hoat dong kinh doanh lanh manh y ngha cong tcc phan tich du bao kinh te tai chinh bansacthuonghieu.com so sanh phan tich theo chieu ngang va theo chieu doc phan tich bao cao tai chinh theo chieu doc khac voi chieu ngang la gi báo cáo tài chính của trà xanh không độ phan tich y nghia phuong phap luan cua nguyen ly ve moi lien he pho bien phan tich theo chieu doc la gi y nghia cua phan tich bao cao tai chinh phan tich tinh hinh tai chinh cty thuong mai phan tich theo chieu ngang va theo chieu doc phan tich theo chieu doc la gi y nghia slogan cua walmat y nghia phuong phap luan tromg hoat dong thuc tien y nghia ve kha nang thanh toan no ngan han cho doanh nghiệp truyền thông sữa anlene gold bai tap tai chinh ra quyet dinh cho vay y nghia cacs chi tieu trong bang bao cao tai chinh doanh nghiep y nghia cacs chi tieu trong bang bao cao tai chinh doanh nghiep ngang va doc cua y thuc y nghia cua hoat dong ban hang bao cao ra soat danh gia tinh hieu luc cua he thong kiem soat noi bo ngan hang bieuphantichnguontaichinh y nghia chi so tai chinh tai lieu tham khao ve y nghia cua viec cong khai thong tin phan tich tai chinh doanh nghiep co y nghia gi doi voi nha phan tich tai chinh phan tich tai chinh doanh nghiep co y nghia gi doi voi nha phan tich tai chinh phan tich doc cua mon kiem toan phan tich doc cua mon kiem toan phan tich doc cua mon kiem toan phuong phap phan tich theo chieu ngang cach phan tich bao cao tai chinh phan tich hieu qua hoat dong kinh doanh phuong phap do thi chi tieu TAT trong phan tich BCTC nội dung ý nghĩa cua chi tieu he so loi nhan tren von kinh doanh cong thuc tinh và y nghia cac chi so tai chinh BAO CAO KET QUA HOAT DONG KINH DOANH cty coop mart bai mau phan tch swot ve ban than bai mau phan tch swot ve ban than de tai ve cont ty caosumina phuong phap phan tich tai chinh phuong phap loai tru trong phan tich tai chinh phuong phap phan tich bao cao tai chinh theo phuong phap so sanh phuong phap phan tich bao cao tai chinh theo phuong phap so sanh y nghia ty so tai chinh cac mau bao cao de tai tham dinh kha nang vay von ngan hang tai cog ty phuong phap kiem toan can ban y nghia cua cac chi tieu danh gia kha nang sinh loi puong phap delphi va phuong phap swot y nghia nghiep vu ngan hang thuong mai cach lap BCTC của đon vi cu đay tu theo thong tu 195/2012/btc y nghia bang bao cao tai chinh y nghia bang bao cao tai chinh mẫu báo cáo tài chính doc o hoi nghi cong chuc
Trở về Trang chủ In trang này Lên đầu trang
Họ tên: Email:
Nội dung (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu. Ban biên tập website có thể sẽ biên tập nội dung phản hồi của quý vị cho phù hợp với tiêu chí chung) :
1. Exim - Sacom: Đường về một nhà
2. Doanh nghiệp Đông Nam Á gặp khó khăn
3. Tại sao doanh nghiệp lại cần email newsletter?
4. Thất bại chiến lược do đâu?
5. Vũ khí bí mật của nhà bán lẻ: Thẻ tích điểm
6. Lothamilk: Cho xong giờ nói lời cay đắng
7. "Đánh bằng báo chí" và "quấy phá đúng luật"
8. Doanh nghiệp Việt 'cô đơn' tiến ra thế giới
9. Doanh nghiệp tìm gì trong khủng hoảng?
10. Doanh nghiệp taxi tự rao bán mình
1. Các nguyên tắc giúp bạn quản l‎ý tiền bạc hiệu quả
2. Huy động vốn một cách thông minh!
3. Vay vốn - công việc không dễ dàng!
4. Báo cáo tài chính có thật sự cần thiết?
5. Đòn bẩy vốn: Trung gian Tài chính
6. Doanh nghiệp có nhiều tiền mặt, tốt hay không?
7. Ý nghĩa của đòn bẩy hoạt động trong doanh nghiệp!
8. Làm gì để tăng doanh số bán hàng ở các doanh nghiệp nhỏ
9. Giảm chi phí nhân công
10. Xây dựng và phân tích chi phí định mức!
 
Tiêu điểm
 
Phản hồi nhiều nhất
 

 

Logo-BansacThuonghieu

© Copyright 2009-2014 Bản Sắc Thương Hiệu
Văn Phòng: Tầng 18, Tòa nhà Icon 4, số 243A Ä

Thiết kế logo | Nhận Diện Thương Hiệu | tấm ốp tường 3D | Tấm ốp 3D | Thuốc tránh thai | Bong da truc tiep

GEO IP Distance from